Polska pomoc

Konsultacje projektu "Programu współpracy Ministra SZ na lata 2018–2020 z org. pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych na lata 2018–2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, który określa cele, zakres, formy oraz zasady współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z ww. podmiotami.

Uwagi na temat projektu Programu można kierować na adres dwr.sekretariat@msz.gov.pl w terminie do 31 października br.

 Pobierz plik >> 

w górę

Tagi