Polska pomoc

Konsultacje dla dyrektorów ds. współpracy rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 23-24 października 2012r. Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zorganizował konsultacje dla dyrektorów ds. współpracy rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W spotkaniu udział wzięli, między innymi, dyrektorzy departamentów zajmujących się współpracą rozwojową - pani Lilla Makkay z Węgier i pan Peter Hulenyi ze Słowacji, a także pan Josef Spanik, kierownik wydziału współpracy wielostronnej reprezentujący Czechy.

Główne tematy poruszane w czasie spotkania dotyczyły sposobów przykazywania przez kraje V-4 wspólnych doświadczeń transformacyjnych państwom trzecim,  kwestii związanych z bieżącą agendą rozwojową Unii Europejskiej, a także polityki rozwojowej UE po 2015 r.

W drugim dniu spotkania omawiano także możliwości podejmowania przez kraje Grupy Wyszehradzkiej wspólnych inicjatyw projektowych. Wysłuchano prezentacji wygłoszonej przez pana Krzysztofa Stanowskiego, prezesa Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” na temat jednego z projektów realizowanych na rzecz Mołdawii. Uczestnicy spotkania wskazali właśnie ten kraj, jako państwo w którym wspólne działania mięłyby największe szanse powodzenia.

w górę

Tagi