Polska pomoc

Konsultacje Polsko-Mołdawskie w Warszawie

Wiceminister Konrad Pawlik spotkał się z przedstawicielami delegacji mołdawskiej w związku z zakończeniem projektu „Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020” realizowanego przez polskie Ministerstwo Rozwoju w 2015 r. w ramach programu Polskiej Pomocy. Delegacji mołdawskiej przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa Anatol Usatîi.

- Wsparcie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w zakresie kluczowych reform wynikających z Umowy Stowarzyszeniowej UE-Mołdawia i DCFTA (Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu) będzie priorytetem dla polskiej współpracy rozwojowej w latach 2016-2020. Polska przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z rozwojem regionalnym i rolnictwem w Mołdawii - powiedział wiceminister Pawlik podczas spotkania.

Zawarcie w czerwcu 2014 r. Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską zobowiązało Mołdawię do przeprowadzenia szeregu reform, które mają na celu zbliżenie rozwiązań stosowanych w Mołdawii do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie systemu prawa i realizacji polityki rozwoju regionalnego. Projekt zrealizowany we współpracy z polskim Ministerstwem Rozwoju zakładał prace na rzecz zmiany modelu programowania i wdrażania polityki regionalnej w Mołdawii na lata 2016-2020.

Przygotowanie Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020 stanowiło końcowy etap dotychczasowych prac służących przeprowadzeniu reformy regionalnej Mołdawii, realizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Mołdawii w latach 2012-2015.

Projekty służące reformie rozwoju regionalnego prowadzone w latach 2012-2015 sfinansowane zostały w ramach polskiej współpracy rozwojowej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

w górę

Tagi