Polska pomoc

Konkurs grantowy "Edukacja rozwojowa 2009"

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.

Celem edukacji rozwojowej jest podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłonienie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudzenie osobistego zaangażowania się w świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizację Milenijnych Celów Rozwoju.

O dotacje można się ubiegać w ramach trzech ścieżek dotacyjnych: wydawniczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 25 maja 2009 r.

Projekty powinny dotyczyć następujących priorytetowych obszarów tematycznych:

Temat 1: Dzieci - nasz cenny kapitał? Życie dzieci w krajach rozwijających się, dzieci w Milenijnych Celach Rozwoju, prawa dzieci.

Temat 2: Kryzys żywnościowy - przyczyny, konsekwencje, potencjalne rozwiązania.

Temat 3: Afryka, Azja, Ameryka Łacińska i Karaiby - różne perspektywy, różne drogi do rozwoju.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji rozwojowej znajdują się na stronie internetowej http://er.edudemo.org.pl/. Więcej wiadomości o edukacji rozwojowej można znaleźć również na stronach: Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/.

W ramach przygotowania do składania wniosków, w maju zostaną zorganizowane w kilku miastach spotkania informacyjne.

UWAGA: W ramach tegorocznego projektu zapraszamy organizacje, które dotychczas nie zajmowały się edukacją rozwojową i globalną lub mają nieduże doświadczenie w tej dziedzinie, do udziału w komponencie szkoleniowym. Do udziału w szkoleniach zostanie zaproszonych 15 organizacji wyłonionych spośród nadesłanych zgłoszeń. Organizacje, które ukończą komponent szkoleniowy, będą mogły wziąć udział w skierowanym do nich konkursie o małe dotacje na działania z zakresu edukacji rozwojowej.

Szczegółowe informacje również na stronie internetowej: http://er.edudemo.org.pl/.

Program Edukacji Rozwojowej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

w górę

Tagi