Polska pomoc

Konkurs "Rozwój w obiektywie" rozstrzygnięty

- Polacy mają we krwi poczucie solidarności z potrzebującymi – ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu fotograficznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Rozwój w obiektywie” – edycja 2013.

– W Polsce utrzymuje się stałe wysokie poparcie dla pomocy udzielanej krajom, które dziś są mniej fortunne od naszego – podkreślił minister. – Aż 74 % Polaków jest zdania, że trzeba pomagać krajom biednym, tak jak kiedyś nam pomagano – dodał. Szef polskiego MSZ zwrócił uwagę, że największym dawcą pomocy na świecie pozostaje Unia Europejska. Finansuje ona aż 60% wszystkich światowych inicjatyw na rzecz rozwoju. – Polska aktywnie kształtuje politykę na rzecz redukcji ubóstwa i finansuje projekty pomocowe dla państw mniej zamożnych – przypomniał Radosław Sikorski.

Gratulując laureatom konkursu szef polskiej dyplomacji przypomniał, że pierwszy konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie” został rozstrzygnięty w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. – Sukces przedsięwzięcia zachęcił nas do organizacji [jego] kolejnej edycji i mam nadzieję, że teraz zagości on na stałe w kalendarium ważnych imprez – powiedział minister. Celem konkursu jest nie tylko „wyłonienie zdjęć o największych walorach artystycznych”, jak podkreślił minister Sikorski, ale przede wszystkim „przybliżenie Polakom problematyki rozwojowej i zwiększenie wrażliwości społecznej na sprawy regionów, do których polska pomoc dociera”.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone osoby interesujące się fotografią oraz wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed krajami ubogimi oraz przechodzącymi transformację ustrojową. Prace konkursowe można było nadsyłać drogą elektroniczną od 1 września do 20 października 2013 r. O miano najlepszych fotografii walczyły setki nadesłanych zdjęć. W konkursie nagrodzono 10 prac w trzech kategoriach: "Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia", "Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka" oraz "Demokracja i prawa człowieka w rozwoju”.

Tegoroczną galę wręczenia nagród poprowadziła Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna National Geographic Polska i przewodnicząca konkursowego Jury. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.polskapomoc.gov.pl oraz na łamach grudniowego wydania magazynu National Geographic.

 

w górę

Tagi