Polska pomoc

Konkurs "Rozwój w obiektywie"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP organizuje konkurs fotograficzny o wyzwaniach rozwoju na świecie.
Pula nagród to ponad 10 000 euro.

Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego aż 98% stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się. Wśród najsłabiej rozwiniętych państw świata znajduje się większość krajów afrykańskich oraz niektóre kraje Azji.

Celemkonkursu „Rozwój w obiektywie" jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców krajów Unii Europejskiej problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwić na problemy rozwoju globalnego i pomóc zrozumieć ich złożoność.

Tematyką konkursu są wyzwania rozwojowe stojące przed krajami ubogimi i przechodzącymi transformację ustrojową. Zgłaszane do konkursu fotografie powinny prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy, jakie muszą przezwyciężać mieszkańcy krajów słabiej rozwiniętych - biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA)[1], zgodnie z klasyfikacją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)[2]. Pełna lista krajów rozwijających się dostępna jest na stronie internetowej OECD[3].

Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie wystawa fotografii, składająca się z nagrodzonych prac konkursowych. Wystawa będzie  prezentowana na terenie Polski  w terminie od 15 do 29 grudnia 2011 r.

Konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie" organizowany jest w ramach Europejskich Dni Rozwoju (European Development Days). Europejskie Dni Rozwoju to forum dyskusji o kształcie współpracy rozwojowej, organizowane przez Komisję Europejską i kraj sprawujący przewodnictwo w Radzie UE. Pierwsza edycja Europejskich Dni Rozwoju odbyła się w Brukseli w 2006 r., natomiast od drugiej edycji organizowane są one w kraju przewodniczącym w Radzie UE. W ramach polskiego przewodnictwa Komisja Europejska we współpracy z MSZ RP, w Warszawie w dniach 15 i 16 grudnia 2011 r. organizuje VI edycję tego wydarzenia.

Państwa - donatorzy oraz organizacje międzynarodowe przekazują na rzecz krajów rozwijających pomoc rozwojową w formie finansowej, materialnej lub doradczej. Celem pomocy rozwojowej jest redukcja ubóstwa, promowanie zrównoważonego rozwoju, wsparcie reform demokratycznych i rządów prawa, przestrzeganie praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wzrostu gospodarczego, zapobieganie konfliktom oraz wzmocnienie bezpieczeństwa globalnego.

Unia Europejska pozostaje największym donatorem oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie. Komisja Europejska wraz z krajami członkowskimi finansuje aż 60%  wszystkich światowych inicjatyw na rzecz rozwoju. System świadczenia pomocy rozwojowej UE obejmuje instytucje działające w imieniu poszczególnych państw członkowskich. W ramach unijnych mechanizmów świadczenia pomocy Komisja Europejska pełni podwójną funkcję: jest zarówno samodzielnym dawcą pomocy, jak i koordynatorem działań pomocowych realizowanych przez wszystkie kraje członkowskie.

Prace konkursowe (fotografie/fotoreportaż) można nadsyłać jedynie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej http://www.photo2011.eu/ w terminie od 3 października do 1 listopada 2011 r. w ramach czterech kategorii:

  1. Woda - źródło życia i zdrowia;
  2. Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia;
  3. Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka; 
  4. Fotoreportaż - dotyczący jednej z kategorii konkursowych wymienionych
    w pkt. 1-3.

Każdy uczestnik może przesłać do trzech prac konkursowych w kategoriach wymienionych w pkt. 1-3. W kategorii „fotoreportaż" uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową, która powinna składać się z minimum 3, a maksimum 6 fotografii. Łącznie uczestnik może zgłosić nie więcej niż 10 prac konkursowych.

Spośród zgłoszonych prac konkursowych jury wybierze laureatów konkursu, przyznając następujące miejsca i nagrody:

a)       Grand Prix Konkursu o wartości 2 500 EUR brutto;

b)       I miejsce w każdej z 4 kategorii konkursowych o wartości 1 000 EUR brutto;

c)       II miejsce w każdej z 4 kategorii konkursowych o wartości 500 EUR brutto;

W konkursie, w każdej z czterech kategorii, przyznana zostanie również nagroda internautów o wartości 400 EUR brutto każda.

Internauci będą mogli głosować na najlepsze prace konkursowe dzień po zakończeniu terminu przyjmowania prac konkursowych przez okres kolejnych 14 dni.

Kalendarz konkursu

3 października 2011 r.  rozpoczęcie terminu nadsyłania prac konkursowych
1 listopada 2011 r.  zakończenie terminu przyjmowania prac konkursowych
do 15 listopada 2011 r.  obrady jury
2-15 listopada 2011 r.  głosowanie Internautów na najlepsze zdjęcie
18 listopada 2011 r.  ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.photo2011.eu oraz www.polskapomoc.gov.pl
16 grudnia 2011 r.  uroczyste rozdanie nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
15-29 grudnia 2011 r.   ekspozycja wystawy nagrodzonych fotografii w Warszawie i Krakowie

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.photo2011.eu na której również znajduje się regulamin konkursu.

 


[1] Official Development Assistance;

[2] Organisation for Economic Co-operation and Development;

[3] http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf.

w górę

Tagi