Polska pomoc

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej "Poznaj swojego sąsiada - edycja druga"

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Poznaj swojego sąsiada – edycja druga”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekt, którego istotą będzie współpraca dzieci, młodzieży i nauczycieli z Polski i Białorusi oraz dwustronny rozwój kontaktów i współpracy szkół oraz placówek oświatowych. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie w wieku od 15 do 20 lat. Termin realizacji zadania upływa w dniu 30 października 2013 r.

Zobacz szczegółowe informacje.

w górę

Tagi