Polska pomoc

Konferencja prasowa min. Radosława Sikorskiego i wicemin. Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza na konferencję prasową z udziałem Ministra Radosława Sikorskiego i Wiceminister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która odbędzie się 3 października (czwartek) 2013 r., w godz. 11:30-12:30.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport pt. „Polska współpraca na rzecz rozwoju 2012”, podsumowujący działania rządu RP w zakresie współpracy rozwojowej.

W ciągu ostatnich 20 lat Polska dokonała ogromnego postępu, stając się pozytywnym przykładem pokojowej transformacji systemowej. Angażując się w pomoc na rzecz krajów rozwijających się oraz we wspieranie demokracji na świecie, Polska umacnia swoją pozycję wiarygodnego i stabilnego partnera. Raport podsumowuje te działania i stanowi przyczynek do dyskusji o kierunkach rozwoju polskiej współpracy rozwojowej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację online do 1 października do godziny 15:00. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwę organizacji, którą Państwo reprezentujecie.

w górę

Tagi