Polska pomoc

Konferencja podsumowująca „Polska współpraca rozwojowa dla Białorusi w 2018 r.”

Szerokim zainteresowaniem białoruskich beneficjentów, jak również mińskiego korpusu dyplomatycznego cieszyła się konferencja podsumowująca pod nazwą „Polska współpraca rozwojowa dla Białorusi w 2018 r.”, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2018 r. w Mińsku.
 
Paneliści podczas konferencji w Mińsku, Fot. Ambasada RP w Mińsku
 
W konferencji wzięli udział Dyrektor Departamentu Działalności Humanitarnej przy Administracji Prezydenta RB  – Walerij Skakun, a.i. Stały Przedstawiciel UNDP w RB - Zachary Taylor, Przedstawiciel UNICEF na Białorusi – Rashed Mustafa Sarwar oraz Marek Kuberski – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP.
 
Podczas konferencji zostały zaprezentowane dwustronne projekty rozwojowe z zakresu wspierania przedsiębiorczości, które są perspektywicznym kierunkiem działań programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska pomoc. Przedstawiane działania dotyczyły aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – utworzenie centrum coworkingowego w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kołodiszczach, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – staże organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Białoruskim Funduszem Wsparcia Finansowego oraz zielonej ekonomii – wsparcie przedsiębiorstwa wtórnego wykorzystania surowców polietylenowych „Bełtechagroplast” Sp. z o.o. Zaprezentowano również inicjatywę polegającą na utworzeniu szlaku rowerowego Augustvelo. Jest to przykład wymiernego rezultatu współpracy pomiędzy Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Departamentu Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w celu rozwijania przedsiębiorczości w obszarze turystyki w obwodzie grodzieńskim.
 
Uczestnicy konferencji w Mińsku, Fot. Ambasada RP w Mińsku

Na zakończenie konferencji wystąpił Wiaczesław Izotow, dyrektor mołotkowickiej szkoły – internatu, który przedstawił efekty wieloletniej współpracy z polskimi partnerami. Jednym z jej efektów było powstanie społecznego przedsiębiorstwa dla osób z niepełnosprawnościami przy specjalnej szkole-internacie w Mołotkowiczach. Dzięki temu szkoła oferuje swoim podopiecznym możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i uspołeczniania, a także przygotowania do pracy zawodowej. W samym przedsiębiorstwie pojawiły się też nowe miejsca pracy dla jej wychowanków. Projekt ten jest cennym przykładem działań z zakresu ekonomii społecznej.

W 2018 r. w ramach programu Polska pomoc na Białorusi zrealizowane zostały 22 projekty na kwotę ponad 2 mln euro. Dwustronne inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, samorządów oraz Ambasady RP w Mińsku, agend międzynarodowych (UNDP i UNICEF) we współpracy z białoruskimi instytucjami partnerskimi zrealizowane były w dwóch obszarach – społecznym zgodnie z priorytetem wzmocnienie kapitału ludzkiego i gospodarczym mającym na celu wspieranie przedsiębiorczości i sektora prywatnego.

w górę

Tagi