Polska pomoc

Komunikat dot. powołania Rady Programowej Współpracy Rozwojowej II kadencji na lata 2016-2020

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. 2015, poz. 2012), przy Ministrze Spraw Zagranicznych powołana została Rada Programowa Współpracy Rozwojowej II kadencji na lata 2016-2020.

Do ustawowych zadań Rady należy w szczególności: przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów wieloletniego programu współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej II kadencji:

 1. Pani Joanna Wronecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, Przewodnicząca Rady
 2. Pan Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 3. Pan Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 4. Pan Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Pani Magdalena Bodzenta, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska
 6. Pani Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 7. Pani Katarzyna Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia
 8. Pani Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 9. Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 10. Pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 11. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Pan Józef Brynkus, poseł, Klub Poselski Kukiz`15
 13. Pan Bogdan Rzońca, poseł, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 14. Pani Krystyna Skowrońska, poseł, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
 15. Pan Krzysztof Słoń, senator, Klub Senatorów Prawo i Sprawiedliwość
 16. Pani Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, Członek Zarządu Grupy Zagranica
 17. Pan Wiesław Ptach, Prezes Fundacji Nauka dla Rozwoju
 18. Pani Marta Joanna Titaniec, Kierownik Działu Zagranicznego Caritas Polska
 19. Pan Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej
 20. Pan Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 21. Pan Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
w górę

Tagi