Polska pomoc

Komponent szkoleniowy "Edukacja rozwojowa 2009"

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe niemające doświadczenia w realizacji projektów z zakresu edukacji rozwojowej i globalnej lub mające niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie do aplikowania o udział w komponencie szkoleniowym dotyczącym edukacji rozwojowej.

Celem edukacji rozwojowej jest podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłonienie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudzenie osobistego zaangażowania się w świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizację Milenijnych Celów Rozwoju.

Organizacjom, które wezmą udział w komponencie szkoleniowym, oferowany jest:

  • Udział w dwóch 2,5-dniowych szkoleniach dotyczących tematyki edukacji rozwojowej i globalnej. Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu.
  • Pakiet wartościowych publikacji dotyczących tematyki szkoleń i konkursu.
  • Możliwość wzięcia udziału w zamkniętym konkursie o minidotacje na realizację działań z zakresu edukacji rozwojowej (średnia przewidywana dotacja: 9 tys. zł, czas realizacji projektów: październik - listopad 2009 r.). Informacje na ten temat uczestnicy uzyskają podczas szkoleń.

Termin składania zgłoszeń o dofinansowanie upływa 20 maja 2009 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji rozwojowej znajdują się na stronie internetowej http://er.edudemo.org.pl/. Więcej wiadomości o edukacji rozwojowej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej: www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/.

Program Edukacji Rozwojowej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

w górę

Tagi