Polska pomoc

 

Kierunek Azja! Ze skautowego Jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów.

Powszechna wiedza na temat Azji w Polsce jest bardzo mała. Wielokrotnie podejmowane różne działania edukacyjne przynoszą wprawdzie pewien skutek, ale jest on daleki od zadawalającego. Żyjąc ze świadomością i wiedzą zaczerpniętą z A. Szklarskiego i przygód Tomka oraz filmów rysunkowych, nie tylko powielamy dawno już nieaktualne, krzywdzące innych stereotypy, ale przede wszystkim nie zauważamy szans na współpracę wynikających z ogromnego potencjału Azji. Postrzegamy ją jedynie przez pryzmat kilku państw czy obszarów. A przecież, jak mówi wielu – Azja to kontynent największych kontrastów.

Projekt ZHP miał na celu zmieniać tę rzeczywistość, a jego wykonawcy wierzą, że dzięki dobrym pomysłom i żądnym wiedzy młodym ludziom jakimi są zuchy i harcerze można to skutecznie robić. Docierając z wiedzą o Azji do ponad 100 000 członków Związku Harcerstwa Polskiego, projekt gwarantuje, że tę wiedzę przeniosą oni do swoich szkół i środowisk lokalnych.

Projekt objął swoim zasięgiem całą Polskę, zbiórki odbywały się w drużynach wszystkich 17 chorągwi ZHP, a drużynowi z pewnością będą korzystać z powstałych w jego ramach materiałów jeszcze przez wiele lat.

Kierunek Azja! Ze skautowego Jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów.

Projekt prowadzony był w okresie lipiec - grudzień 2015 roku na terenie całej Polski. Wykonawcą projektu był Związek Harcerstwa Polskiego. Projekt odpowiada bezpośrednio na potrzebę zwiększenia wiedzy na temat kontynentu azjatyckiego. Działanie to jest bardzo ważne z kilku powodów:

•           rzeczywista wiedza na temat codziennego życia organizacji skautowych z Azji i jej członków jest praktycznie nieznana w Polsce. Intencją inicjatorów projektu jest zainteresowanie i przekazanie tysiącom młodych zuchów i harcerzy rzetelnej, autentycznej wiedzy, która jest oparta o prawdziwe źródła i osoby, a nie na przepisywaniu często niezweryfikowanych treści z Wikipedii.

•           w ramach swojej strategii rozwoju, ZHP jest zainteresowany nawiązaniem bardziej systematycznej współpracy z organizacjami skautowymi z Azji. Doskonałym początkiem takiej współpracy było podjęcie projektu edukacyjnego na temat Azji i skautingu na tym kontynencie oraz nawiązanie osobistego kontaktu z osobami, które są odpowiedzialne za skauting w tamtym rejonie.

Podczas realizacji projektów w Azji – rowerowego Jamboree, które pokonało trasę przez całą Azję by z Polski dotrzeć do Japonii, 23. Word Scaut Jamboree oraz podczas pobytu reprezentacji ZHP na konferencji na Filipinach, współpracy szkoleniowej w Azerbejdżanie oraz w ramach nawiązywania od września współpracy i kontaktów ze skautami z Tajlandii, Chin, Laosu instruktorzy - wolontariusze zbierali informacje na temat odwiedzanych krajów, a także życia młodych ludzi w poszczególnych krajach Azji.

Zebrane zostały między innymi informacje dotyczące: 

-       powstania światowego ruchu skautowego na terenie poszczególnych azjatyckich krajów,

-       symboli i innych skautowych elementów graficznych,

-       przykładowych materiałów związków skautowych z Azji wykorzystywanych w pracy ze skautami,

-       sposobu zorganizowania i pracy organizacji skautowych w Azji.

Dodatkowo w efekcie spotkań wykonane zostały zdjęcia do publikacji oraz wymienione/pozyskane zostały ważne skautowe artefakty - np. chusty, lilijki, naszywki narodowe, itp., które wykorzystywane są podczas szkoleń instruktorów i drużynowych.

Kierunek Azja! Ze skautowego Jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów.

Projekt był realizowany w miesiącach lipiec – grudzień 2015 roku. Składał się z 3 podstawowych działań:

1. Przygotowanie, druk i dystrybucja podręcznika „Kierunek Azja – ze skautowego Jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów” oraz przygotowanie i wyprodukowanie pozostałych materiałów edukacyjnych w ilości 8000 sztuk.

Idea przygotowywania podręczników dla drużynowych i pozostałej kadry instruktorskiej była już wykorzystywana w ZHP niejednokrotnie. Podstawowym celem takiego podręcznika wraz z mapą edukacyjną, mapą konkursową i płytą CD zawierająca dodatkowe materiały, jest z jednej strony ułatwieniem pracy 8000 drużynowych poprzez zaproponowanie im gotowych scenariuszy zbiórek, ale z drugiej, umożliwia Związkowi realizację spójnych i całościowych działań edukacyjnych w ramach całej organizacji ZHP. Na bazie tego materiału w drużynach odbywały się zbiórki i wiedza rozprzestrzeniała się na 100 000 członków organizacji.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowych z kadrą harcerską.

W projekcie wykorzystano bezpośrednie szkolenie wybranej, znaczącej liczby drużynowych oraz szkolenia wojewódzkich instruktorów (członków komend chorągwi oraz referatów metodycznych w poszczególnych chorągwiach i koordynatorów programowych), którzy następnie na poziomie chorągwi wojewódzkich i dalej hufców – pracują z drużynowymi.

W ramach projektu przeszkolono ponad 1200 instruktorów ZHP.

3. Konkurs pokazujący jak harcerze widzą Azję. W konkursie wzięło udział 506 drużyn z całej Polski.