Polska pomoc

Kielecki Park Technologiczny wspiera Winnicę w budowie Parku Innowacji i Technologii

Winnicki Park Innowacji i Technologii - taką nazwę ma nosić pierwszy park technologiczny  na Ukrainie. Naszym sąsiadom ze Wschodu w jego tworzeniu pomagać będzie Kielecki Park Technologiczny. 

Projekt dofinansowany w ramach Polskiej pomocy został podzielny na trzy etapy. Jeszcze w czerwcu ruszą konsultacje społeczne na Ukrainie z udziałem ekspertów z Polski. Wezmą w nich udział przedstawiciele ukraińskich instytucji, firm, organizacji okołobiznesowych, uczelni oraz władz samorządowych. Mają one doprowadzić do przygotowania podstaw  do realizacji projektu. Ponadto umożliwią one  zebranie grona interesariuszy, ambasadorów projektu, którzy wesprą inicjatywę. Konsultacje pomogą również określić bieżące trendy rozwojowe oraz potrzeby strony ukraińskiej. Drugi etap pracy ekspertów pozwoli na opracowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia parku, inkubatora dla start-upów czy centrum transferu technologii. Wypracowana dokumentacja ma posłużyć także jako przykład dobrych praktyk dla kolejnych tego typu inicjatyw na Ukrainie. Ostatnim etapem będą wizyty studyjne w Polsce. Ich celem ma być przygotowanie ukraińskiego personelu do zarządzania winnickim technoparkiem.

Projekt został dofinansowany w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2019” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Przedsięwzięcie bazuje na 60-letniej współpracy partnerskiej miast Kielce i Winnica.

W Winnicy działania podejmowało już Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”. Powyższa inicjatywa również była współfinansowana w ramach Polskiej pomocy.

Link do konferencji prasowej:

https://www.youtube.com/watch?v=hIxrxk3GukU&feature=youtu.be

i materiałów Urzędu Miasta Kielce:

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,20736,prezydent-bogdan-wenta-o-wspolpracy-z-winnica.html

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,20737,kpt-bedzie-wspierac-winnice-w-budowie-parku-innowacji-i-technologii.html

w górę

Tagi