Polska pomoc

Wydarzenia: 16 Kwiecień 2018


Kwiecień 16

Spotkanie Dyrektorów Generalnych PCz UE ds. pomocy humanitarnej

Data: 16.04.2018 - 16.04.2018

Cykliczne nieformalne spotkanie dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za programowanie oraz implementację pomocy humanitarnej. Spotkania odbywają się podczas każdej prezydencji. Ich celem jest wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwiązań krajowych oraz podejścia strategicznego do zagadnień w kontekście bieżących globalnych wyzwań humanitarnych.

Zobacz więcej


Kwiecień 16

Spotkanie Dyrektorów Generalnych PCz UE ds. pomocy humanitarnej

Data: 16.04.2018 - 16.04.2018

Cykliczne nieformalne spotkanie dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za programowanie oraz implementację pomocy humanitarnej. Spotkania odbywają się podczas każdej prezydencji. Ich celem jest wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwiązań krajowych oraz podejścia strategicznego do zagadnień w kontekście bieżących globalnych wyzwań humanitarnych.

Zobacz więcej

Kwiecień 23

Forum ECOSOC nt. Finansowania na rzecz rozwoju (Forum on Financing for Development follow-up)

Data: 23.04.2018 - 26.04.2018

Jest to coroczne międzyrządowe wydarzenie mające na celu dokonywanie przeglądu realizacji Programu Działań z Addis Abeby na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestniczą w nich m.in. urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw finansów, spraw zagranicznych i współpracy rozwojowej, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu....

Zobacz więcej

Kwiecień 24

Forum ECOSOC nt. Finansowania na rzecz rozwoju (Forum on Financing for Development follow-up)

Data: 23.04.2018 - 26.04.2018

Jest to coroczne międzyrządowe wydarzenie mające na celu dokonywanie przeglądu realizacji Programu Działań z Addis Abeby na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestniczą w nich m.in. urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw finansów, spraw zagranicznych i współpracy rozwojowej, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu....

Zobacz więcej

Kwiecień 24

Konferencja na rzecz Syrii i Regionu

Data: 24.04.2018 - 25.04.2018

Konferencja poświęcona Syrii oraz regionowi Bliskiego Wschodu. Głównym celem spotkania jest zadeklarowanie zwiększenia pomocy na rzecz dotkniętej przedłużającym się konfliktem Syrii i sąsiadujących z nią krajów oraz dyskusja na temat sposobów osiągnięcia wewnętrznego porozumienia w kraju, a następnie transformacji Syrii.

Zobacz więcej

Kwiecień 25

Forum ECOSOC nt. Finansowania na rzecz rozwoju (Forum on Financing for Development follow-up)

Data: 23.04.2018 - 26.04.2018

Jest to coroczne międzyrządowe wydarzenie mające na celu dokonywanie przeglądu realizacji Programu Działań z Addis Abeby na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestniczą w nich m.in. urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw finansów, spraw zagranicznych i współpracy rozwojowej, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu....

Zobacz więcej

Kwiecień 25

Konferencja na rzecz Syrii i Regionu

Data: 24.04.2018 - 25.04.2018

Konferencja poświęcona Syrii oraz regionowi Bliskiego Wschodu. Głównym celem spotkania jest zadeklarowanie zwiększenia pomocy na rzecz dotkniętej przedłużającym się konfliktem Syrii i sąsiadujących z nią krajów oraz dyskusja na temat sposobów osiągnięcia wewnętrznego porozumienia w kraju, a następnie transformacji Syrii.

Zobacz więcej

Kwiecień 26

Forum ECOSOC nt. Finansowania na rzecz rozwoju (Forum on Financing for Development follow-up)

Data: 23.04.2018 - 26.04.2018

Jest to coroczne międzyrządowe wydarzenie mające na celu dokonywanie przeglądu realizacji Programu Działań z Addis Abeby na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestniczą w nich m.in. urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw finansów, spraw zagranicznych i współpracy rozwojowej, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu....

Zobacz więcej

w górę