Polska pomoc

Już w marcu rusza nabór na studia w Polsce!

Program im. Stefana Banacha jest elementem polskiej oferty stypendialnej dla krajów rozwijających się. Dotychczas był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektów rozwojowych na Wschodzie, ponieważ dotyczył on głównie studentów z państw Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan) i Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan).

W związku z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim oferta stypendialna przygotowana przez Narodową Agencję Współpracy Akademickiej będzie dostępna również dla studentów z państw Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia) od roku akademickiego 2019/2020.

Celem tego programu stypendialnego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się z terenu Europy i Azji Centralnej poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Patronem oferty stypendiów dla studentów jest Stefan Banach wybitny polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanej analizą funkcjonalną.

75 stypendystów będzie mogło podjąć studia II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wroku akademickim 2019/2020. Kandydaci samodzielnie wybierają uczelnię spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych i kierunek studiów. Atutem programu jest bezpłatna nauka w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Co więcej, studia są poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym, obejmującym m.in. naukę języka polskiego. Zarówno w trakcie studiów, jak i kursu uczestnicy programu otrzymują comiesięcznie stypendium w kwocie 1500 zł.

Nabór zostanie otwarty w marcu 2019 r. i potrwa dwa miesiące. Zachęcamy do składania podań on-line. W sprawie możliwości udziału w Programie im. S. Banacha należy kontaktować się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem której program jest wdrażany: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha 

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny znajduje się tutaj: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego 

Stypendia oferowane w ramach Programu im. Stefana Banacha są finansowane ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska pomoc.

 

w górę

Tagi