Polska pomoc

 

Jakość w turystyce. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi w celu ulepszania usług turystycznych

Turystyka jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki Gruzji (około 6% udział w PKB, 4,2 mln odwiedzin zagranicznych), a jej potencjał usługowy stanowi solidną podstawę dla podnoszenia jej konkurencyjności. Kutaisi, położone w centralnej Gruzji, jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem tego kraju.

Współpraca zapoczątkowana w 2014 roku projektem "Turystyczny magnes" umożliwiła poznanie specyfiki tego sektora w Kutaisi i pozwoliła na zaplanowanie konkretnych rozwiązań naprawczych. Działania w projekcie "Jakość w turystyce", ich cele i rezultaty zostały zaplanowane tak, aby w najbardziej efektywny sposób odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy. Beneficjenci projektu wezmą udział w stażu, warsztatach i wykładach dotyczących tematyki projektu rozwijając swoje umiejętności w konkretnych dziedzinach związanych z turystyką, co podniesie jakość ich pracy.

Jakość w turystyce. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi w celu ulepszania usług turystycznych

Celem wymiany doświadczeń w projekcie „Jakość w turystyce” jest doskonalenie jakości i wzmacnianie integracji lokalnych usług turystycznych w Kutaisi i okolicach. Działania projektu są oparte na wnioskach z projektu „Turystyczny magnes” realizowanego w ramach Polskiej Pomocy w roku 2014. Projekt realizowany był od marca do listopada 2015. Wykonawcą projektu jest Urząd Miasta Poznania, partnerem lokalnym – Urząd Miasta Kutaisi. Poznań posiada duże doświadczenia i wiedzę na tym polu, a ich przekazanie partnerom z Kutaisi przyniesie długofalowy efekt - przyczyni się do zatrzymania większej liczby turystów w mieście i jego okolicach, wzrostu poziomu gospodarczego oraz jakości życia mieszkańców.

Jakość w turystyce. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi w celu ulepszania usług turystycznych

W ramach projektu zorganizowano staż w Poznaniu dla 5 pracowników informacji turystycznej Urzędu Miasta Kutaisi (UMK) umożliwiający wzmocnienie ich kompetencji i podniesienie świadomości znaczenia współpracy międzysektorowej dla integracji branży turystycznej.

Kolejnym działaniem były interaktywne warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi internetowych i nowych mediów dla 15 przedstawicieli UMK. Uczestnicy zaprojektowali program optymalizacji strony internetowej miasta pod kątem informacji turystycznej i praktyczne przygotowanie kadr w Kutaisi do wdrożenia tego dokumentu w przyszłości. Eksperci z Poznania i gruzińscy beneficjenci przygotowali publikacje turystyczne, które zostaną wydane i przekazane do Kutaisi, co umożliwi większy dostęp do kompleksowych źródeł lokalnej informacji turystycznej. Celem było promowanie wiedzy dotyczącej zintegrowanego zarządzania jakością w turystyce. Otwarte wykłady, adresowane do przedstawicieli sektora turystyki zostały przeprowadzone na Uniwersytecie w Kutaisi.