Polska pomoc

Jak rozwijać i wzmacniać współpracę na rzecz rozwoju?

Podczas ostatniej w tym roku debaty w ramach projektu Nauka dla Pomocy Rozwojowej poruszymy następujące tematy:
 
  • Fatal Transactions i paradoks bogactw naturalnych w Afryce - o projekcie tworzonym przez koalicję NGO i instytucji naukowych opowie dr Dominik Kopiński z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Lokalne sposoby na lokalny klimat - o procesie przejścia od sytuacji konfliktowej do współpracy podmiotów lokalnych z firmą Żywiec SA opowie Piotr Topiński z Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
  • Mikroprzedsiębiorczość jako strategia wyjścia z ubóstwa - przedstawi Grzegorz Galusek prezes Microfinance Centre w Polsce.
  • Włączanie osób zagrożonych ubóstwem w łańcuch tworzenia wartości - o kierunkach budowania inkluzywnej gospodarki w praktyce biznesowej  opowie dr Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.
Data: 28 października 2010 o godz. 10.00-15.30

Miejsce: Warszawa,  gmach MSZ przy Al. J. Ch. Szucha 21. Sala Lemkina

Podczas debat oferujemy posiłek a osobom spoza Warszawy dofinansowanie kosztów podróży do 100 zł.
Chęć udziału proszę zgłaszać na adres: nauka@partnerspolska.pl, formularz do pobrania ze strony http://www.promocjanauki.pl/

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

w górę

Tagi