Polska pomoc

Jak badać jakość w edukacji globalnej – raport

Wnioski i rekomendacje z pierwszego partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej zostały zebrane w raporcie „Jak badać jakość edukacji globalnej”, przygotowanym przez grupę roboczą ds. edukacji globalnej, działającą przy Grupie Zagranica.

Geneza raportu sięga „Porozumienia w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce” zawartego w maju 2011 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Grupą Zagranica. Jednym z postanowień Porozumienia było zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości edukacji globalnej w Polsce. Zawarcie Porozumienia było wynikiem cyklu spotkań w ramach tzw. procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej zainicjowanego przez Grupę Zagranica w listopadzie 2009 r. konferencją „Rozwój edukacji globalnej w Polsce -  perspektywy współpracy międzysektorowej”.  

W ramach przeglądu partnerskiego (ang. peer review) procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje zorganizowały wspólny przegląd działań i materiałów edukacyjnych, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z włączania przez szkoły elementów edukacji globalnej do programu nauczania. Celem tej inicjatywy było zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed autorami i autorkami publikacji z zakresu edukacji globalnej oraz próba sformułowania praktycznych wskazówek, które byłyby odpowiedzią na istniejące trudności.

Wynikiem przeglądu było wyłonienie dobrych praktyk obejmujących wybrane obszary tematyczne działalności tych organizacji:

  • materiały edukacyjne,
  • akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i nauczycielom,
  • programy wsparcia dla szkół.

Dobre praktyki oraz rekomendacje zostały również przedyskutowane podczas seminarium „Jak badać jakość w edukacji globalnej?”, które odbyło się 12 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

Wspólnie wypracowane rekomendacje zebrano w Raporcie „Jak badać jakość w edukacji globalnej, który dostępny jest również na stronach internetowych Grupy Zagranica.

w górę

Tagi