Polska pomoc

 

Integracja społeczna młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną - Antopol

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli podopieczni specjalnej szkoły-internatu w Antopolu, która realizuje program edukacji specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Celem projektu był rozwój programu post-internatowej adaptacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez poszerzenie dostępnego wachlarza rozwoju kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie szans wychowanków szkoły na poradzenie sobie w samodzielnym życiu.

Zrealizowane w ramach projektu działania koncentrowały się na modernizacji i uzupełnieniu dotychczasowej bazy materiałowej szkoły w obszarach związanych z przygotowywaniem uczniów do dalszego samodzielnego życia. Każde z działań dotyczyło modernizacji poszczególnych pracowni warsztatowych (garncarskiej, ogrodniczej, krawieckiej), w których wychowankowie zdobywają pierwsze praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególnie ważnym było wyposażenie pokoi tematycznych, poprzez oddanie w nich warunków zbliżonych do „prawdziwych mieszkań”, w których uczniowie przygotowywani są do przyszłej samodzielności. Z wyremontowanych pomieszczeń i warsztatów korzystać będą kolejne roczniki wychowanków placówki.

Wartość dofinansowania została obliczona na podstawie kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia projektu.