Polska pomoc

Informacja o zmianie w regulaminie konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada br. dokonane zostały następujące zmiany w Regulaminie konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018":

 1) w pkt. 2.1. Regulaminu w priorytecie dla Ukrainy „dobre rządzenie”, rezultat a) w brzmieniu „wsparcie reformy samorządowej, rozwoju regionalnego, reformy oświaty, reform służących zapewnieniu stabilności finansowej państwa oraz przeciwdziałaniu korupcji” otrzymał brzmienie: „wsparcie reformy samorządowej”;

2) w pkt. 6.13. Regulaminu w odniesieniu do terminu składania ofert, data 21 grudnia 2017 r. uległa zmianie na datę 22 grudnia 2017 r.

Aktualna informacja o konkursie "Polska pomoc rozwojowa 2018" znajduje się na stronie: http://polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Polska,pomoc,rozwojowa,2018,2698.html

w górę