Polska pomoc

Informacja o badaniu ewaluacyjnym

Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych firma IBC GROUP Central Europe Holding SA realizuje badanie pn. „Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020”.

Badanie ewaluacyjne jest prowadzone w okresie od maja do września 2019 r. Głównym jego celem jest ocena funkcjonowania i efektów działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w poszczególnych obszarach aktywności polskiej współpracy rozwojowej (PWR). Ma ona przede wszystkim wspomóc projektowanie i realizację inicjatyw w ramach nowego programu wieloletniego.

Ewaluacja jest prowadzona z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik badawczych, m.in. analizy dokumentów, ankiet, wywiadów, studiów przypadku, warsztatów, panelu ekspertów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o uczestnictwo w prowadzonym badaniu oraz udzielenie ww. Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji. Przeprowadzone z Państwem rozmowy przyczynią się do sformułowania rekomendacji poprawiających efektywność i skuteczność realizowanych oraz planowanych działań komunikacyjnych PWR.

Zapewniamy, że pozyskane informacje będą użyte wyłącznie na potrzeby tej analizy. Wyniki zostaną uogólnione, a zebrane dane będą miały charakter poufny i zostaną wykorzystane w sposób zapewniający pełną anonimowość uczestnikom badania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z następującymi osobami:

• ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Barbara Mrówka, tel. (4822) 5238259, e-mail barbara.mrowka@msz.gov.pl;

• ze strony Wykonawcy: Emilia Muszyńska (koordynator badania), tel. (4822) 665 676 771, e-mail emilia.muszynska@ibc-group.pl.

Liczymy na przychylność z Państwa strony. Pomoc, o którą się prosimy, jest nieodzownym warunkiem powodzenia realizacji badania i przydatności wypracowanych wyników.

w górę

Tagi