Polska pomoc

Informacja dotycząca statystyki uczestnictwa w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania - Pomoc zagraniczna 2007 r.

Mamy przyjemności poinformować, że na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2007 r." zgłoszone zostały 264 wnioski.

Zgłoszone propozycje projektów pomocowych skierowane są do krajów regionu:
(w kolejności alfabetycznej)
- Afryki Subsaharyjskiej
- Ameryki Łacińskiej
- Azji
- Azji Środkowej
- Bałkanów
- Bliskiego Wschodu
- Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej
- Kaukazu Południowego

Zdecydowanie największa część wniosków dotyczy programów pomocy i współpracy z Ukrainą.
Ogłoszenie wyników Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych nastąpi do końca maja 2007 r.

w górę

Tagi