Polska pomoc

 

Informacja, networking i fundraising na rzecz bardziej sprawiedliwego handlu i suwerenności żywieniowej w Ugandzie

W okresie od 11 czerwca do 31 grudnia Instytut Globalnej Odpowiedzialności we współpracy z Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) zrealizował projekt skierowany do ugandyjskiej administracji publicznej, organizacji społecznych, rolników i społeczności lokalnej.

Celem projektu była między innymi redukcja ubóstwa w Ugandzie poprzez wzmocnienie potencjału organizacji partnerskiej: SEATINI, aby mogła efektywniej pracować na rzecz sprawiedliwego handlu - dzięki lepszej polityce informacyjnej, networkingowej i skuteczniejszemu pozyskiwaniu funduszy. Tym samym projekt przyczynił się do realizacji pierwszego Milenijnego Celu Rozwoju "wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu". Poprzez wzmocnienie potencjału organizacji reprezentującej mieszkańców Ugandy do lepszego komunikowania swoich opinii i potrzeb projekt przyczynił się również do realizacji ósmego MCR "budowania globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju". Choć bezpośrednim beneficjentem projektu było SEATINI, przyczynił się on do poprawy położenia mieszkańców Ugandy, którzy byli grupą docelową działań organizacji.

Projekt zakładał ograniczoną aktywność w terenie, większość działań była realizowana przez wolontariuszkę w biurze organizacji przyjmującej w Kampali, w stałej współpracy z zespołem SEATINI, ewentualnie jej organizacjami partnerskimi.

W wyniku działań w Ugandzie powstały: 2 publikacje elektroniczne (newsletter, który dociera do ok. 500 odbiorców w Europie), 3 dokumenty strategiczne dla SEATINI, 3 aplikacje projektowe, 1 narzędzie internetowe (profil organizacji na portalu społecznościowym facebook). Ponadto nawiązane i potwierdzone zostało  partnerstwo z amerykańską organizacją o transatlantyckim profilu działania: German Marshall Fund.

W ramach inicjatywy edukacyjnej stworzona została strona internetowa na temat suwerenności żywnościowej (www.silnepoludnie.pl), powstała publikacja zawierająca 4 scenariusze lekcji zgodne z nową podstawą programową, która została wydana w nakładzie 1 000 egz. oraz dodatkowe materiały edukacyjne: jeden zestaw 30 zdjęć z Globalnego Południa w formacie A4 oraz jedna plansza nt. Globalnego Południa w formacie 1 m x 1,5 m.