Polska pomoc

Inauguracja szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej krajów Partnerstwa Wschodniego z udziałem wiceminister Joanny Wroneckiej.

W dniu 2 października 2017 r. wiceminister Joanna Wronecka otworzyła kolejny cykl szkoleń Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Otwierając szkolenia wiceminister Wronecka podkreśliła wagę kompetentnego korpusu służby cywilnej dla sprawnego funkcjonowania każdego urzędu: „Proces budowania profesjonalnej służby cywilnej nigdy się nie kończy i wymaga nieustannego wsparcia”, powiedziała.  Wiceminister wyraziła także nadzieję, że udział w stażach będzie istotny nie tylko z punktu widzenia poszerzenia kompetencji uczestników, ale także przyczyni się do budowania kontaktów z kolegami z innych krajów, które w przyszłości mogą być pomocne w codziennej pracy urzędnika.

Do końca roku planowane jest jeszcze szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji dla urzędników ukraińskich, przygotowania doprzystąpienia do Światowej Organizacji Handlu dla przedstawicieli administracji białoruskiej oraz z wdrażania umów stowarzyszeniowych z UE, a także umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu dla urzędników gruzińskich, mołdawskich i ukraińskich.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego to realizowany od 2011 r. program MSZ, którego celem jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W szkoleniach Akademii uczestniczyło już 382 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego. Partnerem programu jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

 

w górę

Tagi