Polska pomoc

Inauguracja czwartej edycji Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza

W budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w obecności kilkudziesięciu stypendystów z krajów rozwijających się Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej odbyła się inauguracja Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2018/2019.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele MSZ, MNISW oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W trakcie spotkania z-ca dyr. DWR MSZ Joanna Stachyra odczytała list podsekretarza stanu MSZ Macieja Langa do uczestników spotkania. MNISW reprezentował sekretarz stanu Piotr Dardziński. 

Zastępca Dyrektora DWR MSZ podczas inauguracji Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2018/2019

 

Minister Lang w swoim liście pogratulował stypendystom decyzji o rozpoczęciu nauki na polskich uczelniach wyższych. Podkreślił, że polityka stypendialna jest istotnym instrumentem współpracy Polski z krajami rozwijającymi się i przypomniał słowa patrona programu Ignacego Łukasiewicza: „to wielka sztuka być bogatym, a również i wielka odpowiedzialność”, które są bliskie idei współpracy rozwojowej.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Rozwijaj swoją karierę: najlepsze składniki produkowane w Polsce” wygłosiła dr Monika Aksamit-Koperska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendyści Programu im. I. Łukasiewicza studiują na polskich uczelniach wyższych nadzorowanych przez MNISW. Do wyboru mają kierunki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Celem programu jest zapewnienie dostępu do kształcenia w dziedzinach ważnych dla budowy sprawnego państwa oraz rozwoju gospodarki. Studia są poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce.

Program cieszy się największym zainteresowaniem wśród studentów z Indonezji, Kolumbii, Nigerii, Kenii i Palestyny. W otwartym naborze 2018/2019 zgłosiło się blisko 500 kandydatów. W programie aktualnie uczestniczy ponad 160 stypendystów. W przyszłym roku stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z 18 państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza jest wspólną inicjatywą MSZ oraz MNISW. Zadanie realizacji programu powierzono Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

w górę

Tagi