Polska pomoc

Inauguracja Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza

– Program im. Ignacego Łukasiewicza umożliwia zdobycie zagranicznym studentom wykształcenia i umiejętności często niedostępnych w ich krajach – wyjaśnił wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski w trakcie inauguracji programu w roku akademickim 2017/2018.

– Chcemy, by oferta stypendialna była jak najlepiej dopasowana do potrzeb studentów i jednocześnie była spójna z potrzebami rozwojowymi krajów partnerskich Polski – podkreślił wiceszef MSZ Marek Magierowski zapowiadając nadchodzące zmiany w realizacji Programu im. I. Łukasiewicza. – W 2017 r. dokonaliśmy przeglądu krajów priorytetowych programu oraz podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby stypendiów dostępnych na studiach magisterskich. Staramy się również zapewnić optymalne warunki do nauki w Polsce. W tym celu zostaną zwiększone stawki stypendiów – zaznaczył wiceminister.

 

 

W dzisiejszej uroczystości na PGE Narodowym wzięło udział kilkudziesięciu tegorocznych stypendystów Programu im. I. Łukasiewicza, studentów i doktorantów z krajów rozwijających się z Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej i Azji. W inauguracji uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która od 1 października 2017 r. odpowiada za koordynację programu.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza został uruchomiony w 2015 r. Jego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw należących do krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Stypendyści komponentu studenckiego uczestniczą w rocznym kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce prowadzonych na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Łódzkim. Łącznie na polskich uczelniach studiuje już 169 stypendystów programu. Od 2018 r. lista krajów priorytetowych w Programie im. I. Łukasiewicza będzie liczyć 17 państw: to Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania i Wietnam. W przyszłym roku program będzie umożliwiał podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNISW w obszarach takich jak nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

W ramach środków rozwojowych Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje dwa programy stypendialne kierowane do obywateli krajów rozwijających się: Program stypendialny im. Stefana Banacha i Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza. W 2017 r. MSZ przeznaczyło na ten cel kwotę 5,2 mln zł.

w górę

Tagi