Polska pomoc

 

Implementacja nowych technologii przetwórstwa mleka jako podstawa edukacji młodzieży w tym zakresie

Poza nakładami na rozbudową infrastruktury rozwój rolnictwa w Tanzanii wymaga zapewnienia odpowiednio wykształconych pracowników dla tego sektora. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr na potrzeby rolnictwa i hodowli zwierząt wiąże się z koniecznością zmodernizowania systemu szkolnictwa. Taka modernizacja powinna obejmować podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz opracowanie nowoczesnych programów nauczania.

Beneficjentami projektu byli nauczyciele i studenci LITA Tengeru (Livestock Training Agency – Tengeru), jednej z kilku szkół kształcących tanzańskich studentów w dziedzinach związanych z rolnictwem i hodowlą zwierząt. W projekcie wykorzystano wiedzę i umiejętności wolontariuszy, dwóch pracowników naukowych i nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie, posiadających wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Projekt stanowił kontynuację działań realizowanych przez pracowników SGGW w latach 2009, 2010 i 2012.

Implementacja nowych technologii przetwórstwa mleka jako podstawa edukacji młodzieży w tym zakresie

Projekt zrealizowano w okresie 14 czerwca – 31 grudnia 2016 r. Wolontariusze, przebywali w Tanzanii dwukrotnie, pracując na rzecz Livestock Training Agency-Tengeru (LITA): w okresie od 7 do 29 września 2016 r. i w okresie od 28 listopada do 18 grudnia 2016 r.

Celem projektu był wsparcie działań LITA Tengeru zmierzających do modyfikacji programu zajęć z przedmiotów związanych z przetwórstwem mleka. Modyfikacja dotyczyła głównie sposobu realizacji zadań dydaktycznych i polegała na odpowiednim zestawieniu umiejętności, których osiągnięcie przez studiującego warunkuje właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu.

Na potrzeby projektu dokonano zakupu akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego (głównie analitycznego) i kultur bakteryjnych do produkcji przetworów mlecznych oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia remontu i modernizacji pomieszczeń przetwórni mleka.

W części projektu dotyczącej wdrażania nowszych sposobów w zakresie nauczania, wykorzystano osobiste doświadczenia realizujących projekt wolontariuszy, pracowników naukowych wydziałów: Nauk o Żywności i Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Wolontariusze przeszkolili grupę nauczycieli i studentów w zakresie nowoczesnych technologii przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich. Opracowali także ekspertyzę dotyczącą niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych służących osiągnięciu lepszej jakościowo i ilościowo produkcji przetworów mlecznych w LITA Tengeru.

Implementacja nowych technologii przetwórstwa mleka jako podstawa edukacji młodzieży w tym zakresie

W wyniku realizacji projektu wzrosła jakość kształcenia Studentów LITA-Tengeru w dziedzinie przetwórstwa mleka. Dzięki modernizacji bazy szkoleniowej, tj. przetwórni mleka należącej do tej placówki edukacyjnej LITA zyskała nowe, wcześniej niestosowane w procesie edukacji i produkcji elementy wyposażenia, a instalacja solarnego systemu służącego do podgrzewania wody wpłynęła na poprawę higieny zajęć praktycznych prowadzonych ze studentami w przetwórni.

W trakcie zajęć prowadzonych przez wolontariuszy, w oparciu o przygotowane przez nich multimedialne materiały szkoleniowe i z wykorzystaniem urządzeń i akcesoriów zakupionych w ramach projektu, nauczyciele i studenci LITA Tengeru pogłębili swoją wiedzę w dziedzinie przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich. Program nauczania studentów w dziedzinie przetwórstwa mleka został zmodyfikowany: m.in. przez położenie większego nacisku w procesie kształcenia na umiejętności praktyczne.

Wzrosła jakość produktów mlecznych dzięki modernizacja i usprawnieniu sposobu realizacji procesów produkcyjnych. Stało się to możliwe m. in. dzięki zakupionym ze środków projektowych sprzętom: wędzarce do wędzenia serów, pakowarce próżniowej do pakowania serów oraz szeregu drobnych akcesoriów, niezbędnych do realizacji procesów technologicznych przetwórstwa mleka i produkcji serów. Wzbogacono wyposażenie przetwórni mleka o elementy wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów serowarskich. Rozszerzono ofertę produktów, a mianowicie z połączenia technologii sera tylżyckiego i oscypka powstał nowy produkt: wędzony ser regionalny „Tengeru cheese”. W istotny sposób poprawiono warunki higieniczne procesów przetwórczych dzięki odnowieniu (malowaniu i remontowi) wnętrza budynku przetwórni mleka, zainstalowaniu w nim zakupionych urządzeń oraz systemu solarnego do podgrzewania wody. Personel pracujący przy przetwórstwie przeszkolono i przygotowano do realizacji nowych, zmodyfikowanych działań.

Wzbogacono wyposażenie niewielkiego laboratorium analitycznego pozwalającego na dokonywanie analiz jakościowych produktów mlecznych produkowanych w przetwórni. Przeprowadzono testy jakościowe, których wyniki wykazały poprawę jakości produktów powstających w przetwórni mleka. Ekspertyza przygotowana przez wolontariuszy dotycząca wymaganych modyfikacji technologii i działań inwestycyjnych posłuży dalszej poprawie jakości produktów mlecznych. Zawarte w niej wskazówki pomogą w przyszłości przygotować strategię dalszych działań ukierunkowanych na rozwój przetwórni mleka w Tengeru.

Wiedza części polskiego społeczeństwa o problemach kształcenia kadr dla rolnictwa i nauczania w tej dziedzinie wzrosła dzięki zamieszczonym na profilu Fundacji Nauka dla Rozwoju w portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Fundacji informacjom dot. postępów i osiągnięć projektu. Po zakończeniu projektu z inicjatywy wolontariuszy na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ukazała się notatka o projekcie, oraz artykuł w folderze „Polish Food” wydanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.