Polska pomoc

 

Implementacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych warunkiem aktywizacji zawodowej i społecznej - Gruzja

W kwietniu 2014 roku władze Gruzji podpisały Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wprowadzenie w życie jej postanowień wymaga monitoringu sytuacji osób z niepełnosprawnościami i zmian w prawie wewnętrznym. Niestety od tego czasu sytuacja niepełnosprawnych w Gruzji nie uległa zmianie a proces ratyfikacji przebiega bardzo powoli. Na posiedzeniu Rady ds. Niepełnosprawności przy Radzie Ministrów ustalono, że instytucją monitorującą sytuację osób z niepełnosprawnością i proces implementacji Konwencji, będzie Komisja składająca się z przedstawicieli Biura Ombudsmana wspomagana przez dwóch przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych. Ciało to zobowiązane zostało również do przygotowania w 2016 roku raportu rządowego do Komitetu ONZ.

Implementacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych warunkiem aktywizacji zawodowej i społecznej - Gruzja

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Seminarium I - Tbilisi, dla 30 działaczy organizacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotem seminarium była głęboka analiza zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych celem stworzenia warunków do aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
  2. Seminarium II - Tbilisi, dla 15 osób, pracowników Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Ombudsmana. Przedmiotem seminarium była wspólna głęboka analiza zapisów Konwencji celem jej implementacji.
  3. Wizyta studyjna w Polsce - Warszawa, dla 18 osób, wybranych spośród uczestników seminarium 1 i 2 w celu zapoznania z polskimi doświadczeniami dotyczącymi implementacji Konwencji i polskim systemem aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
  4. Seminarium III - Tbilisi, dla 30 osób działaczy organizacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli władz lokalnych itd. Celem seminarium było zapoznanie uczestników z różnymi typami działań jakie mogą podejmować na rzecz osób niepełnosprawnych (edukacja, advocasy, monitoring).
  5. Konferencja podsumowująca - Tbilisi, dla 40 osób. Przedmiotem było przedstawienie rekomendacji i omówienie możliwości wprowadzenia zmian w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i dyskusja wokół procesu implementacji Konwencji.

Implementacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych warunkiem aktywizacji zawodowej i społecznej - Gruzja

Odbyły się trzy seminaria, wizyta studyjna w Polsce oraz konferencja podsumowująca. W trakcie projektu 33 uczestników I seminarium uzyskało głęboką wiedzę na temat konkretnych pojęć Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, roli tego dokumentu oraz jego znaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 18 pracowników ministerstw i agend rządowych zapoznało się z zapisami Konwencji i przedyskutowało problemy jakie mogą napotkać w procesie jej implementowania. 19 osób (w tym koordynator ze strony GIP-T), biorąc udział w wizycie studyjnej w Polsce poznało polski system aktywizacji osób z niepełnosprawnością oraz zapoznało się z polskimi doświadczeniami dotyczącymi implementacji Konwencji. 30 działaczy organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz lokalnych poznało różnorodne typy działań (edukacja, advocasy, monitoring) na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i wdraża je do swojej praktyki. Uczestnicy opracowali kilkanaście projektów monitoringowych, które będą podstawą do opracowania raportów alternatywnych. Uczestnicy i realizatorzy projektu wypracowali rekomendacje zmian w gruzińskim systemie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które zaprezentowane i przedyskutowane były na konferencji podsumowującej oraz w mediach publicznych (radio, TV).