Polska pomoc

 

"Ili Wawe Na Afya" (Aby zdrowie mieli) -Wzrost poziomu opieki medycznej mieszkańców Kiabakari i dystryktu Butiama w Tanzanii

Kiabakari, leży w regionie Mara, w północno-wschodniej części Tanzanii, obok szosy Musoma- Mwanza. Obecny projekt jest powiązany z wcześniejszymi realizowanymi w Kiabakari w latach 2007, 2010, 2011, 2012 i 2013, które miały na celu ułatwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych najuboższym mieszkańcom dystryktu Butiama (330 tys. osób) region Mara, poprzez dokończenie budowy i doposażanie ośrodka zdrowia w Kiabakari, edukację zdrowotną, wolontariat medyczny i paramedyczny.

Ośrodek Zdrowia w Kiabakari funkcjonuje od 2007 r. Wybudowano go dzięki dotacji MSZ RP w ramach programu Polish aid (projekt nr 670/2007). W 2011 r., dzięki Fundacji Kiabakari oraz dofinansowaniu Polskiego MSZ, zrealizowano projekt "Afya Bora” (Perfect Health) (1283/WPP/2011). W 2012 r. zrealizowano i rozliczono projekt "Huduma ya Kwanza" (Pierwsza Pomoc) (931/WPP/2012). W 2012 r. w ramach programu Małych Grantów, Misja w Kiabakari zrealizowała przy udziale Ambasady Polskiej w Nairobii projekt „Nowa sala porodowa w ośrodku zdrowia w Kiabakari – szansa na życie”, a w 2013 r. dofinansowany w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa projekt „Upendo Unaojali” (125/PPR/2013). Projekt „Ili Wawe Na Afya” (Aby zdrowie mieli) (783/WPP/2015), jest kontynuacją poprzednich. W opinii miejscowych władz Centrum Zdrowia w Kiabakari jest najlepszym ośrodkiem zdrowia w regionie. Projekt ten był odpowiedzią na potrzebę fachowego wsparcia i doposażenia ośrodka oraz przeszkolenia personelu, aby sprostać rosnącej z roku na rok liczbie pacjentów w tym zarażonych wirusem HIV, z cukrzycą, nadciśnieniem, bólami kręgosłupa. Był też próbą prowadzenia pierwszych krzyżówek krwi, wykonywania pierwszych badań USG i EKG w regionie oraz prowadzenie edukacji prozdrowotnej.

"Ili Wawe Na Afya" (Aby zdrowie mieli) -Wzrost poziomu opieki medycznej mieszkańców Kiabakari i dystryktu Butiama w Tanzanii

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Kiabakari zrealizowała projekt mający na celu prowadzenie działań wolontaryjnych na rzecz poprawy jakości zdrowia oraz warunków życia mieszkańców, jak również zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej ludności lokalnej w regionie Mara w Tanzanii. Miejsce realizacji projektu to Kiabakari, miejscowość położona w Tanzanii, w regionie Mara. Projekt bezpośrednio objął ok. 3 200 osób w wieku 0-100 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do następujących Milenijnych Celów Rozwoju (MDG):

1) Edukacja: Działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży (MDG 1, 2, 3, 8)
2) Zdrowie: Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększenia dostępu do opieki medycznej lokalnych społeczeństw (MDG 4, 5, 6, 8)
3) Praca: Działania m.in. na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet (MDG 1, 3, 5, 8)


Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

1. Zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej, udzielanej w okresie trwania projektu dla ponad 3 000 pacjentów (ok. 50 dziennie), służące poprawie kondycji zdrowotnej mieszkańców dystryktu Butiama.
2. Diagnostyka i poprawa stanu zdrowia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą, a także diagnostyka okulistyczna u dzieci.
3. Poznanie możliwości utworzenia miejscowego banku krwi oraz przeprowadzenia próby krzyżowej przed ewentualną transfuzją.
4. Podniesienie poziomu wiedzy miejscowej kadry z zakresu leczenia nadciśnienia, cukrzycy, walki z bólem, intensywnej opieki medycznej, obsługi sprzętu medycznego i interpretacji wyników badań, w tym badań krwi i próby krzyżowej.
5. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Kiabakari i dystryktu Butiama na temat higieny, w tym higieny jamy ustnej i narządu wzroku.

"Ili Wawe Na Afya" (Aby zdrowie mieli) -Wzrost poziomu opieki medycznej mieszkańców Kiabakari i dystryktu Butiama w Tanzanii

Podstawowym rezultatem zrealizowanego projektu była praca trzech wolontariuszy w ośrodku zdrowia w Kiabakari – przez 3 miesiące od 2 października 2015 do 30 grudnia 2015 r., po 40 godzin tygodniowo. Dzięki swojej pracy, wolontariusze przyjęli 3197 pacjentów. Przeprowadzali małe zabiegi chirurgiczne, opatrywali rany, przyjmowali kobiety w ciąży, kobiety po porodzie, odbierali również porody. Diagnozowali choroby tropikalne oraz HIV u pacjentów.

Każdy z przyjętych pacjentów był badany w kierunku nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz diagnozowano u dorosłych pacjentów wady wzroku. Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu możliwe było tylko i wyłącznie dzięki doposażeniu ośrodka zdrowia (w ramach realizowanego projektu) w odpowiedni sprzęt medyczny.

Zakupiono głowicę do USG, pozyskanego przed rozpoczęciem realizacji projektu. Zakupiono lampę zabiegową, która umożliwiła przeprowadzanie zabiegów, autoklaw do sterylizacji, 3 ciśnieniomierze, 3 komplety narzędzi chirurgicznych, 3 tablice Snellena do badania wzroku, testy do badania moczu oraz zestaw odczynników do badania grup krwi. Przeprowadzone badania i krzyżówki krwi uświadomiły miejscowemu personelowi możliwość stworzenia w przyszłości (przy spełnieniu odpowiednich warunków – zakup lodówki i zapewnienie stałego dopływu prądu) banku krwi. Dodatkowo, dzięki zaoszczędzeniu środków przeznaczonych na zakup sprzętu, za zgodą MSZ, zakupiono małe EKG, dzięki któremu zbadano 160 pacjentów wskazujących na choroby serca. U połowy z nich zdiagnozowano przerost mięśnia sercowego.

Podstawowym rezultatem zrealizowanego projektu była praca trzech wolontariuszy w ośrodku zdrowia w Kiabakari – przez 3 miesiące od 2października 2015 do 30 grudnia 2015r, po 40 godzin tygodniowo. Dzięki swojej pracy, wolontariusze przyjęli 3197 pacjentów. Przeprowadzali małe zabiegi chirurgiczne, opatrywali rany, przyjmowali kobiety w ciąży, kobiety po porodzie, odbierali również porody. Diagnozowali choroby tropikalne oraz HIV u pacjentów.

Każdy z przyjętych pacjentów był badany w kierunku nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz diagnozowano u dorosłych pacjentów wady wzroku. Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu możliwe było tylko i wyłącznie  dzięki doposażeniu ośrodka zdrowia ( w ramach realizowanego projektu) w odpowiedni sprzęt medyczny.

Zakupiono głowicę do USG, pozyskanego przed rozpoczęciem realizacji projektu. Zakupiono lampę zabiegową, która umożliwiła przeprowadzanie zabiegów, autoklaw do sterylizacji, 3 ciśnieniomierze,  3komplety narzędzi chirurgicznych, 3 tablice snellena do badania wzroku , testy do badania moczu oraz zestaw odczynników do badania grup krwi. Przeprowadzone badania i krzyżówki krwi wprowadziły miejscowy personel i uświadomiły  możliwość stworzenia w przyszłości ( przy spełnieniu odpowiednich warunków – zakup lodówki i zapewnienie stałego dopływu prądu) banku krwi. Dodatkowo, dzięki zaoszczędzeniu środków przeznaczonych na zakup sprzętu, za zgodą MSZ zakupiono małe EKG, dzięki któremu zbadano 160 pacjentów wskazujących na choroby serca. U połowy z Nich zdiagnozowano przerost mięśnia sercowego.

Dzięki przeprowadzonym blokom szkoleniowym, personel ośrodka zdrowia w Kiabakari, który stanowi 15 osób, będzie mógł z powodzeniem prowadzić nadal badania i diagnozę pacjentów. Przeprowadzono 4 bloki szkoleniowe, w każdym z nich uczestniczyli wszyscy pracownicy ośrodka:

1)  Diagnostyka i leczenie nadciśnienia i cukrzycy;

2)  Intensywna opieka medyczna oraz leczenie;

3)  Krew, metody badania i przeprowadzania próby krzyżowej, transfuzja;

4) Obsługa sprzętu medycznego oraz odczytywanie wyników z elektrokardiografu i ultrasonografu.

Poza szkoleniami, wolontariusze prowadzili instruktaż bezpośrednio przy pacjencie, sprawdzając równocześnie zdobytą przez personel wiedzę na szkoleniach.

Szkolenia były prowadzone dla pracowników ośrodka ale również (zgodnie z założeniami projektu) dla mieszkańców. Przeprowadzono 3 szkolenia z higieny narządu wzroku i jamy ustnej oraz dodatkowo, odpowiadając na zapotrzebowanie pacjentów, z higieny narządu ruchu.

Rezultatem projektu jest również blog wolontariuszy, który prowadzili w czasie pobytu w Tanzanii oraz 3 wystawy, które powstały podczas ich pracy tam na miejscu oraz w Polsce w Krakowie i Toruniu:

  • Kraków – od 28.11.2015 do 20.01.2016
  • Toruń szpital Wojewódzki - od 28.11.2015 do 20.12.2015
  • Kawiarnia Hanza Cafe w Toruniu - od 20.12.2015 do połowy lutego 2016

Dzięki realizacji projektu wszystkie rezultaty będą długofalowe. Zdobyta wiedza, zakupiony sprzęt, uświadomieni mieszkańcy, to wszystko zostaje w Kiabakari, dając szansę na dalszą diagnozę kolejnych pacjentów i uświadamianie społeczeństwa.