Polska pomoc

 

IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC

Wyniki badania TNS OBOP dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych z grudnia 2010 r. wskazują, że najważniejszym źródłem informacji o pomocy udzielanej przez Polskę innym krajom była dla badanych telewizja (89%). Powyższe badania ukazały potrzebę przygotowania projektu docierającego do możliwie najszerszych grup społecznych. Festiwal HumanDOC to pierwsze tego typu wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, realizowane przez Fundację HumanDOC od 2010 r. Celem projektu było trwałe, cykliczne budowanie i poszerzanie świadomości społeczeństwa polskiego na temat rozwoju na świecie oraz globalnych współzależności rozwojowych i zaangażowania Polski we współpracę rozwojową.

Beneficjentami projektu była grupa ok. 20 000 osób z różnych kręgów społecznych, zawodowych i wiekowych: młodzież szkolna, studenci, absolwenci, organizacje NGO, wolontariusze, kadra akademicka, eksperci, dziennikarze, obcokrajowcy przebywający w Warszawie oraz osoby niepełnosprawne.

Podczas festiwalu wyświetlono 22 długometrażowe filmy i 10 kampanii społecznych w Kinotece PKiN w Warszawie w trakcie 4 dni festiwalu (listopad 2013). Filmy przez dwa miesiące były również prezentowane w 10 kinach w całej Polsce,  skupionych w sieciach DKF i SKSiL.  Zorganizowano także we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW 3 panele dyskusyjne w Warszawie na tematy związane z filmami. Co więcej, na platformie internetowej Iplex.pl zostało nieodpłatnie udostępnionych przez miesiąc  10 filmów oraz 3 filmy przystosowane do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących. We współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW został zorganizowany także konkurs fotograficzny. Miały miejsce dodatkowo 4 spotkania z twórcami, bohaterami filmów i ekspertami. Wydarzeniom towarzyszy konkursy, w których nagrodami były bezpłatne wejściówki oraz wystawa fotograficzna promująca wiedzę o sytuacji w krajach Globalnego Południa zainstalowana na tydzień w Kinotece.