Polska pomoc

IV Konkurs na esej z cyklu „Polska jest rajem”

Zapraszamy studentówlicencjackich i magisterskich studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych oraz prywatnych szkół wyższych w Polsce do udziału w IV Konkursie na esej z cyklu „Polska jest rajem".

Temat eseju powinien dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:

1. Czy zmiany klimatyczne powiększą czy ograniczą ubóstwo w krajach
rozwijających się?

2. Zdrowie społeczeństw w krajach rozwijających się a poziom ich rozwoju społeczno-gospodarczego.

3. Pomoc humanitarna - profesjonalne działania czy dobroczynność?

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  • przesłanie eseju pocztą elektroniczną na adres esej-ikr@uw.edu.pl
  • dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz zaświadczenia z dziekanatu uczelni macierzystej potwierdzającego status studenta na adres: Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa 64, z dopiskiem: KONKURS NA ESEJ - do dnia 30 listopada 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem_Konkursu.

Organizatorami konkursu są:

  • Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, WGiSR, Uniwersytet Warszawski
  • Departament Współpracy Rozwojowej MSZ
  • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce

Konkurs jest elementem projektu  "Globalny Rozwój - Lokalna Edukacja" realizowanego przez Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2008 r.

Więcej informacji o konkursie na stronach: www.ikr.uw.edu.pl

w górę

Tagi