Polska pomoc

 

ITbus - mobilne szkolenia komputerowe dla młodzieży w slumsach Nairobi, Kenia

W projekcie realizowanym w okresie 15 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w Nairobi w Kenii brał udział jeden wolontariusz, student informatyki na Politechnice Wrocławskiej, który przebywał na miejscu od 2 lipca do 14 października 2011 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia, natomiast partnerem lokalnym – Craft Silicon Foundation.

Głównym celem projektu było prowadzenie szkoleń z dziedziny informatyki dla dzieci i młodzieży mieszkającej w slumsach na terenie Nairobi. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystany został specjalnie przystosowany pojazd - IT Bus, czyli mobilne centrum szkoleń.

W trakcie projektu wolontariusz przeszkolił w zakresie informatyki 143 młodych mieszkańców slumsów w Nairobi. Wolontariusz pracował regularnie z dwiema grupami młodzieży, prowadząc wykłady i zajęcia praktyczne. Wprowadził również zmiany w programie nauczania, co wpłynęło na efektywność pracy całego zespołu. Wolontariusz prowadził też konsultacje dla uczestników szkoleń, którzy potrzebowali dodatkowej pomocy w przyswojeniu materiału. W ramach działań wpierał także zespół partnera lokalnego w utrzymaniu infrastruktury IT Busa.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej wolontariusz prowadził blog, opracował materiały nt. rozwoju nowoczesnych technologii w Afryce i napisał 3 eseje na ten temat. Ponadto zorganizował konkurs związany z tematyką projektową, którego 5 laureatów zostało nagrodzonych książkami i płytami DVD o Afryce. Wolontariusz wygłosił także wykład na Politechnice Wrocławskiej (9 grudnia 2011) nt. możliwości rozwoju Afryki w oparciu o nowe technologie, który był równocześnie okazją do promocji idei wolontariatu wśród studentów.