Polska pomoc

III Konkurs na esej z cyklu „Polska jest rajem"

Zapraszamy studentów licencjackich i magisterskich studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i prywatnych szkół wyższych w Polsce do udziału w III Konkursie na esej z cyklu „Polska jest rajem".

Temat eseju musi dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:

  • 1. Pomoc rozwojowa. Zadanie dla państwa, organizacji pozarządowych czy sektora prywatnego?
  • 2. Unia Europejska wobec problemów rozwojowych Świata. Doświadczenia i wizje przyszłości.
  • 3. Czy dążenie krajów Południa do szybkiego rozwoju usprawiedliwia degradację środowiska przyrodniczego?

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  • przesłanie eseju pocztą elektroniczną na adres esej-ikr@uw.edu.pl
  • dostarczenie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i zaświadczenia z dziekanatu macierzystej uczelni potwierdzającego status studenta na adres: Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa 64, z dopiskiem: KONKURS NA ESEJ - do dnia 26 listopada 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU.

Organizatorami konkursu są:

  • Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, WGiSR, Uniwersytet Warszawski
  • Departament Współpracy Rozwojowej MSZ
  • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce

Konkurs jest elementem projektu "Globalny Rozwój - Lokalna Edukacja" realizowanego przez Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2007 r.

 

w górę

Tagi