Polska pomoc

II Konkurs na esej z cyklu "Polska jest rajem"

Zapraszamy studentów licencjackich i magisterskich studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, państwowych i prywatnych szkół wyższych w Polsce do wzięcia udziału w konkursie z cyklu „Polska jest rajem" Pt. „Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju".

Temat eseju powinien wiązać się z jednym z podanych poniżej zagadnień:

  • Pomoc dla państw w okresie transformacji w świetle przemian ekonomicznych, politycznych
    i społecznych.
  • Współpraca na rzecz rozwoju w kontekście zróżnicowania kulturowego.
  • Rola i miejsce Polski w światowym systemie pomocy rozwojowej.
  • Proces budowania świadomości społecznej i poparcia dla idei pomocy rozwojowej w Polsce.
  • Milenijne Cele Rozwoju - doświadczenia i perspektywy realizacji.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym FORMULARZEM KONKURSOWYM oraz zaświadczeniem z dziekanatu macierzystej uczelni potwierdzającym status studenta należy przesłać do dnia 24 listopada 2006 r. na adres esej-ikr@uw.edu.pl .

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU.

Organizatorzy konkursu:

  • Departament Współpracy Rozwojowej MSZ
  • Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR (dawny Instytut Krajów Rozwijających się)
  • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce

Dodatkowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronach: http://www.ikr.uw.edu.pl/, http://www.undp.org.pl/

w górę

Tagi