Polska pomoc

Haiti - nowa klasa komputerowa w wiejskiej szkole

Dzięki dofinansowaniu w kwocie blisko 19 tys. USD otrzymanemu ze środków polskiej pomocy rozwojowej, wiejska szkoła Instytucja Świętego Michała Archanioła w miejscowości Casale w Haiti uzyskała nowy sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. 

Projekt „Elektryfikacja i komputeryzacja szkoły”, realizowany przez Ambasadę RP w Bogocie w ramach systemu małych grantów, obejmował zakup i instalację wyposażenia sali komputerowej, paneli słonecznych oraz akumulatorów zasilających salę komputerową. Mimo niewielkiego zakresu projektu pomoc dla mieszkańców tej małej haitańskiej miejscowości okazała się ogromna. Do tej pory z przyczyn finansowych nie mieli oni dostępu do komputerów i Internetu, zarówno w szkole, jak i w swoich domach. Dzięki projektowi uczniowie szkoły uzyskają podstawową wiedzę informatyczną w zakresie obsługi programów komputerowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne) oraz umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie, które wykorzystywać będą w dalszej nauce.

Nowe komputery i dostęp do Internetu sprawią także, że kilkaset dzieci pobierających naukę w szkole Instytucja Świętego Michała Archanioła w Casale dostanie szansę wyjścia z ubóstwa. Nabyta wiedza informatyczna pozwoli im na kontynuowanie dalszej edukacji i zwiększy szansę na rynku pracy. W dzisiejszym świecie umiejętności obsługi komputera i swobodnego poruszania się po Internecie są warunkiem koniecznym dla uzyskania zatrudnienia.

„Mieszkańcy Haiti, z którymi rozmawiałem podczas pobytu, w tym nauczyciele szkoły, stawiają za wzór pomocy polski projekt rozwojowy, jako uczący nowoczesnych umiejętności, które mogą zostać użyte w przyszłości celem polepszenia standardów życiowych mieszkańców Casale i okolic. Podkreślano wartość polskiego projektu, zorientowanego na wkład w rozwój i polepszenie przyszłości uczniów (w myśl powiedzenia Daj mi rybę a będę miał co jeść przez cały dzień. Naucz mnie łowić ryby a będę miał co jeść przez całe życie).”  powiedział Konsul RP w Bogocie.

w górę

Tagi