Polska pomoc

 

Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych

W społeczeństwie o zdrowej strukturze, firmy rodzinne są głęboko zmotywowane do przedsiębiorczości, bo ryzykują własnym kapitałem oraz dobrobytem nie tylko zarządzających i właścicieli ale losem i przyszłością ich rodzin. Odpowiedzialność w biznesie przekłada się natychmiast na odpowiedzialność wobec rodziny i na odwrót. Biznes rodzinny kojarzy się dziś na Ukrainie negatywnie. Ukraińskie firmy rodzinne stoją przed wyzwaniem zbudowania trwałych podstaw swojej działalności, opartej m.in. o: przejrzystość, system wartości oparty o współpracę i zdrową konkurencję, równe reguły gry, niewykorzystywanie siły politycznej do załatwiania interesów.

Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych

Celem projektu jest zwiększenie trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych poprzez, z jednej strony poszukanie wewnętrznych źródeł finansowania (czynnik „twardy”), a z drugiej przeniesienie i adaptacja do lokalnych warunków sukcesów polskiego biznesu rodzinnego (czynnik „miękki”). Kombinacja obu czynników powinna wzmocnić firmy ukraińskie i wprowadzić je na tory trwałego wzrostu.

Grupy zakupowe mogą bezkapitałowo podnieść konkurencyjność małych firm tworząc więzi społeczne i biznesowe w celu optymalizacji zakupów zaopatrzeniowych poprzez ekonomię skali. Chodzi tu o zakupy B2B a nie B2C (jak np. Groupon). W warunkach ukraińskich, kluczowy dla trwałości firm rodzinnych na całym świecie, temat sukcesji jest na razie swoistym dobrem „wyższego rzędu” w ich hierarchii potrzeb. Na razie muszą one przetrwać jako firmy.

Grupy zakupowe są 'klejem' integrującym przedsiębiorców. Uczą współdziałania, budują wiarygodność i kapitał społeczny. To te dobra są największym deficytem Ukrainy, a nie sam brak środków finansowych. Dostarczanie kapitału finansowego do środowiska nie budującego swojej wiarygodności biznesowej i społecznej jest jak napełnianie wodą sita.

Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych

W ramach projektu zorganizowano 3 konferencje na temat grup zakupowych, w których uczestniczyło ponad 130 uczestników. Stworzono stronę http://rodynnifirmy.weebly.com/. Jest to pierwsza i jedyna baza wiedzy w języku ukraińskim na temat prowadzenia firm rodzinnych i grup zakupowych. Wykonano 120 godzin doradztwa dla czterech zalążkowych grup zakupowych. Opublikowano 4 edycje magazynu „Kupujmo Razom”, zawierających 50 artykułów, z których część stanowiła adaptację treści przygotowanych wcześniej dla polskich firm rodzinnych a część została przygotowana przez redakcję ukraińską. Opracowano, wydano w nakładzie 150 szt. oraz bezpłatnie udostępniono uczestnikom pierwszy napisany po ukraińsku podręcznik zawierający metodologię tworzenia grup zakupowych przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Podręcznik w wersji elektronicznej został również udostępniony wszystkim zainteresowanym w internecie. Nagrano film promocyjny i 4 wywiady w TV dotyczące tematyki grup zakupowych i firm. Został też podpisany list intencyjny pilotażowej grupy zakupowej na wspólny zakup artykułów biurowych.