Polska pomoc

 

Glocal Tour

Projekt realizowano w okresie 1 maja – 30 listopada 2011 r., a jego wykonawcą był Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Celem projektu było zwiększenie świadomości społecznej Polaków na temat problemów i zagadnień globalnych, takich jak ubóstwo, analfabetyzm, edukacja kobiet, AIDS i sprawiedliwy handel, a także szerzenie wiedzy na temat Milenijnych Celów Rozwoju i globalnych współzależności rozwojowych.

W ramach działań projektowych, w autobusie wyposażonym w multimedialne narzędzia, oryginalne eksponaty z krajów Globalnego Południa, plakaty, filmy i prezentacje oraz materiały edukacyjne, stworzono objazdową wystawę „Nasz świat w twoim mieście”, która odwiedziła Kraków, Jabłonkę, Poznań, Gdynię, Warszawę i Wrocław. Wystawa była dostępna dla zwiedzających od maja do listopada 2011 r., w tym okresie odwiedziło ją łącznie 1 488 uczniów (uczestników 93 grup zorganizowanych), i 12 910 zwiedzających indywidualnych.

Zorganizowano także wydarzenia towarzyszące otwarciu i zakończeniu wystawy w każdym z miast (m.in.: piknik wielokulturowy, degustacja produktów sprawiedliwego handlu, wykłady, warsztaty taneczne, pokazy filmów, gra miejska „Poznaj Milenijne Cele Rozwoju” oraz koncerty muzyki afrykańskiej). W wydarzeniach towarzyszących wzięło udział łącznie ponad 1000 osób. Przeprowadzono również 39 warsztatów na temat wybranych aspektów tematyki prezentowanej na wystawie i wolontariatu międzynarodowego. Łącznie odbyło się 39 spotkań, w których wzięło udział 741 osób.

W ramach pozostałych działań edukacyjnych, wydano i rozdysponowano 8 500 broszur, 3 000 egzemplarzy gazetek i 300 gier planszowych o Milenijnych Celach Rozwoju. 160 nauczycieli otrzymało konspekty zajęć związanych z edukacją globalną.