Polska pomoc

 

Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży

Projekt realizowany był w okresie 1 maja – 30 listopada 2011 r. w Krakowie, Nowym Targu, Olkuszu i powiecie olkuskim (Trzyciąż, Klucze, Wolbrom, Bukowno), Piwnicznej Zdroju i Sławkowie, oraz polegał głównie na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i młodzieży. Wykonawcą projektu była Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK.

Celem projektu było zwiększenie liczby osób świadomych problemów rozwojowych na świecie, współzależności pomiędzy społeczeństwami oraz wpływem wyboru stylu życia na ludzi w krajach rozwijający się.

Głównymi elementami projektu były warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, publikacje z materiałami dydaktycznymi, a także wydarzenia otwarte i quiz internetowy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2011.

Tematyka przeprowadzonych warsztatów dla młodzieży obejmowała 3 moduły, które składały się z części teoretycznej, gier oraz zadań do wykonania przez uczestników. Przeszkoleni nauczyciele mieli natomiast okazję zapoznać się z edukacją globalną w odniesieniu do różnych przedmiotów szkolnych (m.in. wiedza o społeczeństwie, historia, geografia) oraz kwestii problemowych, takich jak dostęp do wody, zmiany klimatu, sprawiedliwy handel i migracje. Na publikacje składały się komiks dla młodzieży oraz materiał dydaktyczny pt. „Globalnie-Odpowiedzialnie. Materiały dla nauczycieli”.

W ramach zrealizowanych działań, przeprowadzono łącznie 120 godzin warsztatów dla 539 uczniów i 45 godzin szkoleń dla 52 nauczycieli. W wydarzeniach otwartych i quizie internetowym wzięło udział łącznie blisko 900 osób, a dwie publikacje wydano w nakładzie 4770 egzemplarzy.

Ponadto, w ramach projektu powstała strona internetowa http://www.etyczne.pl/.