Polska pomoc

 

Funkcjonowanie czterech gabinetów medyczno - socjalnych na wschodniej Ukrainie

Według danych z czerwca 2017 r. na Ukrainie zarejestrowano ok. 1,6 mln uchodźców wewnętrznych z Donbasu oraz Krymu. Konflikt we wschodniej części kraju wciąż trwa, powodując szkody i stwarzając dodatkowe potrzeby humanitarne. Jednym z kluczowych sektorów wymagających wsparcia humanitarnego jest obszar „zdrowie”. Służba zdrowia na Ukrainie pozostaje  niewydolna, a potrzeby w miejscach osiedlania się uchodźców wewnętrznych są olbrzymie. Projekt Caritas jest kontynuacją działań, podejmowanych w latach 2016-2017 i odpowiada na niniejsze potrzeby uchodźców wewnętrznych oraz społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie czterech gabinetów medyczno - socjalnych na wschodniej Ukrainie

Celem projektu jest polepszenie świadczeń medycznych dla osób przesiedlonych oraz społeczności lokalnej na wschodniej Ukrainie. Caritas będzie prowadził cztery gabinety medyczno – socjalne w Charkowie, Bierdiańsku, Krzywym Rogu oraz Mariupolu. Zakres działań gabinetów obejmie diagnostykę (badanie USG), leczenie, wykonywanie badań, profilaktykę, realizację recept oraz dystrybucję artykułów higienicznych.

Projekt jest skierowanych do najbardziej wrażliwych grup społecznych tj. osób starszych, emerytów wymagających leczenia, dzieci, samotnych matek, rodzin wielodzietnych oraz osób niepełnosprawnych. Łączna liczba osób korzystających z usług gabinetów oszacowana została na ponad 10 tys.

Funkcjonowanie czterech gabinetów umożliwi zmniejszenie zachorowalności, leczenie chrób przewlekłych, wytworzy nawyk profilaktyki (szczególnie stomatologicznej) oraz polepszy ogólny stan zdrowia mieszkańców miejscowości objętych projektem.