Polska pomoc

Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej 2007

Jak Polska pomaga światu

Pierwsze Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej to ponad 40 organizacji prezentujących działania rozwojowe w Afryce, Azji, Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej, cztery panele dyskusyjne o roli polskiej pomocy na świecie, setki osób zainteresowanych aktywnością Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju - forum miało miejsce 22 września 2007 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Całość zorganizował Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

Dokonując uroczystego otwarcia Forum, Minister Spraw Zagranicznych Anna Fotyga podziękowała współpracującym z MSZ organizacjom za nieoceniony wkład w budowanie międzynarodowego wizerunku Polski jako kraju nieobojętnego na losy świata i potrafiącego dzielić się swoimi osiągnięciami. Zaznaczyła, że polska pomoc zagraniczna w 2006 r. osiągnęła wartość 920 mln PLN, co oznacza 40% wzrost w stosunku do 2005 roku.

Znaczenie aktywności Polski we wspieraniu procesów demokratyzacyjnych w krajach przechodzących transformację gospodarczą podkreślił Mariusz Maszkiewicz, Sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowo-wschodniej. Ocenę Polskiego Programu Pomocy Zagranicznej na tle wyzwań globalnych przedstawił prof. dr hab. Jan Milewski z Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych, kierunki rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych omówił Pan Krzysztof Filcek, reprezentant Grupy Zagranica.

Podczas sesji otwierającej forum zaprezentowano opracowane przez DWR MSZ założenia nowego elementu polskiej pomocy zagranicznej - programu polskiego wolontariatu zagranicznego którego uruchomienie planowane już w przyszłym roku.

Przedstawiciele organizacji bezpośrednio realizujących projekty dofinansowane z programu polskiej pomocy w 2006 r. zaprezentowali kilka najciekawszych inicjatyw, m.in. projekty wodne Polskiej Akcji Humanitarnej (Afganistan, Autonomia Palestyńska, Czeczenia, Irak, Sri Lanka), szkołę wybudowaną w Kenii, szpital w Angoli, TV Białoruś, program stypendialny dla białoruskich studentów oraz przedsięwzięcia szkoleniowe.

W czterech panelach dyskusyjnych swoje poglądy na temat zaangażowania Polski we współpracę rozwojową przedstawili: dyplomaci z krajów priorytetowych programu polskiej pomocy, reprezentanci polskich organizacji pozarządowych i administracji rządowej, dziennikarze, przedstawiciele środowiska akademickiego i misyjnego.

Wspierane przez MSZ inicjatywy pomocy dla mieszkańców Afryki, Azji, Europy Wschodniej i Ameryki Południowej na specjalnie zaaranżowanej na tę okazję wystawie zaprezentowało ponad 40 organizacji. Poza zapoznaniem się z ich działalnością, goście mogli poddać się wstępnym badaniom do testu na malarię, zobaczyć zarodźca malarii pod mikroskopem, skosztować przysmaków kuchni afgańskiej, obejrzeć filmy ilustrujące problemy rozwojowe, a także wziąć udział w grach, zabawach i konkursach dotyczących krajów rozwijających się.

Polską pomoc dla świata przedstawiały nie tylko fascynujące wystawy fotografii oraz filmy dokumentujące przebieg projektów i aktualne wyzwania globalne, którym sprostanie leży
w obowiązku społeczności międzynarodowej. O swojej pracy w odległych zakątkach świata mówili ludzie, którzy niosą pomoc: działacze organizacji społecznych, misjonarze
i wolontariusze. Odwiedzający Forum mogli też dowiedzieć się, jak powstaje kanał telewizji satelitarnej, który od grudnia rozpocznie nadawanie niezależnej informacji dla mieszkańców Białorusi. Program wydarzenia urozmaicały koncerty muzyki etnicznej w wykonaniu zespołów afrykańskich, białoruskich, ormiańskich i wietnamskich. Impreza była żywą ilustracją opublikowanego kilka dni temu przez MSZ raportu podsumowującego ubiegłoroczny program pomocy dla biedniejszych krajów.

Informacje o możliwościach współpracy z MSZ i raport z ubiegłorocznego programu są dostępne na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/.

Zobacz szczegółowy plan Forum.

Obejrzyj film z Forum

w górę

Tagi