Polska pomoc

Forum ECOSOC nt. Finansowania na rzecz rozwoju (Forum on Financing for Development follow-up)


Kwiecień 23
Data: 23.04.2018 - 26.04.2018

Jest to coroczne międzyrządowe wydarzenie mające na celu dokonywanie przeglądu realizacji Programu Działań z Addis Abeby na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestniczą w nich m.in. urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw finansów, spraw zagranicznych i współpracy rozwojowej, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu.


http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/2018-ffd-forum.html

w górę