Polska pomoc

Film na temat S.E.N.S.E.

MSZ opublikował film na temat S.E.N.S.E. – programu szkoleń dla urzędników administracji publicznej z krajów rozwijających się.

http://youtu.be/NTWPgA2o5Xg - zwiastun

http://youtu.be/AABDldE9aII - pełna wersja

Szkolenie jest stworzoną w amerykańskim Instytucie Analiz Obronnych (Institute for Defence Analyses) strategiczną grą komputerową symulującą zarządzanie państwem stojącym u progu znaczących przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Uczestnicy wcielają się w role różnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Każdy z nich ma inną rolę i cele. Kluczowym elementem są interakcje pomiędzy uczestnikami polegające na negocjacjach i podejmowaniu decyzji obrazujące złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa.

W 2012 roku odbyły się trzy edycje szkoleniowe:

w górę

Tagi