Polska pomoc

FSM zaprasza na warsztaty polsko-mołdawskie w Kiszyniowie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej i Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii zapraszają przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, zainteresowanych realizacją projektów rozwojowych w Mołdawii, do udziału w warsztatach polsko-mołdawskich. Celem spotkania będzie nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi organizacjami pozarządowymi. Zajęcia odbędą się w dniach 17-19 lutego 2014 r. w Kiszyniowie. W ramach warsztatów przewidziano m.in.: prezentację dotychczasowych polskich inicjatyw zrealizowanych  na terenie Mołdawii; pracę w grupach nad ideą projektu finansowanego w ramach dostępnych dotacji; wizytę w siedzibach wybranych organizacji mołdawskich. FSM pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia w Kiszyniowie.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia i samego projektu można znaleźć na stronie Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

w górę

Tagi