Polska pomoc

Ewaluacja w edukacji globalnej

W dniu 26 lutego 2013 r. w budynku Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie odbyło się Seminarium pod patronatem Grupy Zagranica pt. „Ewaluacja w edukacji globalnej”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Celem seminarium było zainicjowanie wymiany doświadczeń dotyczących ewaluacji edukacji globalnej pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów związanych z tą tematyką.

Pierwsza sesja miała za zadanie przedstawić wnioski i doświadczenia z ewaluacji projektów edukacyjnych takich organizacji jak: Polska Akcja Humanitarna, Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Polska Zielona Sieć. Druga sesja dotyczyła narzędzi ewaluacyjnych w edukacji globalnej. Podczas tej sesji swoimi doświadczeniami oraz propozycjami podzielili się przedstawiciele Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Sesje zostały wzbogacone o dyskusje moderowane dotyczące wykorzystania zaprezentowanych wniosków i rekomendacji w działaniach innych organizacji oraz przekazanie dobrych praktyk pozostałym uczestnikom. Podczas przerwy goście zapoznali się z materiałami edukacyjnym dotyczącymi tematyki globalnej oraz mieli możliwość wymiany poglądów również podczas przerw połączonych z poczęstunkiem.

w górę

Tagi