Polska pomoc

Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej 2015

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie dotyczące badania ewaluacyjnego polskiej współpracy rozwojowej. Zbadane zostaną wybrane inicjatywy przeprowadzone w ramach polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2012-2014, w tym wybrane działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej prowadzone w ramach zadań zlecanych przez Ministra Spraw Zagranicznych na mocy ustawy o współpracy rozwojowej, a także  programy i projekty zrealizowane na rzecz Mołdawii.

w górę

Tagi