Polska pomoc

Europejskie Dni Rozwoju 2013

Milenijne Cele Rozwoju oraz konieczność wypracowania zdecydowanego stanowiska w kwestii likwidacji ubóstwa na świecie i zapewnienia zrównoważonego rozwoju po 2015 r. były głównymi tematami zorganizowanych w Brukseli Europejskich Dni Rozwoju.

W wydarzeniu uczestniczyli przywódcy państw i szefowie rządów z Afryki, a także przedstawiciele instytucji unijnych, ministrowie państw UE, przedstawiciele instytucji ONZ, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego oraz sektora prywatnego. Stronę polską reprezentowała 6-osobowa delegacja z Dyrektor DWR MSZ, Barbarą Szymanowską na czele. 

Europejskie Dni Rozwoju dały szansę zainteresowanym stronom, darczyńcom i głównym podmiotom, skoordynowania działań i dalszych uzgodnień, których celem jest stworzenie wizji unijnej polityki rozwoju po 2015 r.

Gospodarz spotkania, Andris Piebalgs, komisarz UE ds. rozwoju, przedstawił wyniki specjalnego badania Eurobarometru „Pomoc rozwojowa UE i milenijne cele rozwoju”. Wskazują one, że wsparcie rozwoju i pomocy pozostają w Europie na wysokim poziomie, rośnie też osobiste zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju.

Komisarz podkreślił: „Jestem bardzo podbudowany faktem, że obywatele UE popierają globalną solidarność i uważam, że wspólnie możemy wiele dokonać w walce z ubóstwem. Stoimy przed wielkim wyzwaniem: musimy zrealizować milenijne cele rozwoju i doprowadzić do tego, aby ubóstwo odeszło w przeszłość”.   

Podczas dwóch dni miało miejsce kilkadziesiąt spotkań, warsztatów i konferencji dotyczących różnych aspektów współpracy rozwojowej. Zapraszamy do odwiedzenia strony dedykowanej wydarzeniu zawierającej zapis wideo najciekawszych wystąpień oraz prezentacji, które zostały przedstawione w trakcie konferencji.

http://eudevdays.eu/

w górę

Tagi