Polska pomoc

Europejskie Dni Rozwoju

Europejskie Dni Rozwoju - EDR (European Development Days – EDD; http://eudevdays.eu/) to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń międzynarodowych poświęconych pomocy rozwojowej. Spotkanie organizowane jest cyklicznie od 2006 roku przez Komisję Europejską oraz państwo, które przewodniczy Radzie Unii Europejskiej w II połowie roku danego roku kalendarzowego. Biorą w nim udział przywódcy państw, szefowie rządów, przedstawiciele instytucji unijnych oraz ONZ, a także reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego i sektora prywatnego.

Celem Europejskich Dni Rozwoju jest stworzenie zainteresowanym stronom, w tym głównym darczyńcom i beneficjentom szansy wymiany doświadczeń oraz rozmowy na temat poprawy skuteczności pomocy i rozszerzania europejskiej współpracy rozwojowej w celu zwalczania ubóstwa i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. W czasie debat poruszane są m.in. kwestie dot. demokratycznego rządzenia, bezpieczeństwa energetycznego czy zmian klimatycznych. W ramach dwudniowego wydarzenia mają miejsce liczne spotkania, konferencje i warsztaty.

W dniach 15-16 grudnia 2011 roku EDR odbyły się w Polsce. Był to pierwszy przypadek, kiedy zorganizowano je w Europie Środkowo-Wschodniej (zobacz więcej informacji o tym wydarzeniu).

w górę

Tagi