Polska pomoc

 

Ekonomiczna edukacja globalna o zadłużeniu. Wszyscy mamy długi: duzi, mali, na Północy i Południu

Zadłużenie krajów globalnego Południa (tzw. krajów rozwijających się) negatywnie wpływa na potencjał tych krajów do wdrażania zasad zrównoważonego ekonomicznie, społecznie i środowiskowo rozwoju. Znaczna ich część boryka się z koniecznością obsługi zadłużenia zagranicznego. Spłata długów i odsetek pochłania niekiedy nawet 30% budżetu. Gdyby nie zadłużenie, środki te mogłyby zostać spożytkowane m.in. na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dostrzeżenie i zrozumienie tego problemu może być jednym ze sposobów wsparcia współpracy rozwojowej i walki ze skrajnym ubóstwem.

Zadłużenie nie jest problemem wyłącznie krajów Południa. Również kraje Północy, także Polska, muszą co najmniej uważać na poziom zadłużenia zewnętrznego i stosunek zadłużenia do PKB, chociaż skala zjawiska jest całkiem inna. Co więcej, zadłużenie to problem znany też osobom indywidualnym. Zadłużona jest część polskich rodzin, miliony osób spłaca kredyty. Nauczanie o radzeniu sobie z długami powinno być częścią obowiązkowej edukacji w Polsce, jeśli chcemy, aby dorośli ludzie umieli radzić sobie z długami. Właśnie połączenie tego co globalne i lokalne, oraz problemów krajów Południa z problemami krajów Północy, jest osią niniejszego projektu. Głównym jego adresatem są multiplikatorzy – organizacje pozarządowe, media i nauczyciele – którzy będą mogli przekazywać innym grupom informacje uzyskane w ramach tego projektu.

Ekonomiczna edukacja globalna o zadłużeniu. Wszyscy mamy długi: duzi, mali, na Północy i Południu

Projekt przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o przyczynach i konsekwencjach zadłużenia krajów globalnego Południa oraz jego wpływu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i wdrażanie perspektywy praw człowieka w rozwoju. Celem projektu jest zaangażowanie grup związanych z edukacją w dyskusję i działania edukacyjne, konsumenckie i obywatelskie na rzecz rozwiązania problemu zadłużenia krajów globalnego Południa, a co za tym idzie redukcję skrajnego ubóstwa i realizację CZR.

Główne działania w projekcie to: prowadzenie kampanii informacyjnej – realizowanej poprzez media społecznościowe oraz działania w Internecie (np. infografiki czy webinaria), budowanie współpracy pomiędzy organizacjami zainteresowanymi popularyzacją tematyki zadłużenia i finansowania współpracy rozwojowej, a także działania skierowane do mediów oraz nauczycieli jako dwóch grup multiplikatorów wiedzy z zakresu ekonomicznej edukacji globalnej.

Pierwszy moduł projektu zaplanowany jest od 16.08.2018 r. do 31.12.2018 r., a drugi moduł od 01.01.2018 r. do 27.12.2019 r. Projekt ma charakter ogólnopolski. Aby ułatwić osobom spoza dużych ośrodków miejskich dostęp do treści i materiałów wytworzonych w ramach projektu znaczna część działań jest prowadzona w Internecie.

Ekonomiczna edukacja globalna o zadłużeniu. Wszyscy mamy długi: duzi, mali, na Północy i Południu

Osiągnięte zostały zakładane rezultaty projektu, w szczególności:

  • Przygotowano i opublikowano infografiki na temat problematyki zadłużenia krajów globalnego Południa i jego wpływu na finansowanie realizacji celów współpracy rozwojowej. Infografiki dotarły do ok. 16 tys. odbiorców.
  • Przygotowano 4-stronicową publikację będącą wprowadzeniem do zagadnień związanych z zadłużeniem krajów rozwijających się w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zgodnie z założeniami projektu, publikacja zawiera również odwołanie do perspektywy praw człowieka w rozwoju.
  • Przeprowadzono dwa webinaria na temat zadłużenia krajów rozwijających się w szerszym kontekście finansowania rozwoju. Prelegentami podczas webinariów byli eksperci z Polski  i z Filipin. W webinariach wzięły udział łącznie 83 osoby. Zapisy wideo webinariów zostały opublikowane w internecie.
  • Odbyło się seminarium tematyczne o zadłużeniu krajów rozwijających się w kontekście finansowania rozwoju. W seminarium wzięło udział 16 osób, głównie z organizacji pozarządowych. Zapis seminarium w formie facylitacji graficznej został udostępniony na stronie internetowej IGO.

Seminarium - technika foto-facylitacji