Polska pomoc

 

Edukacja zdrowotna i leczenie chorób zakaźnych w Mauretanii. Kontynuacja.

W projekcie realizowanym w okresie 15 września – 15 grudnia 2011 r. w Nouadhibou i Rosso w Mauretanii, brali udział wolontariusze, którzy przebywali na miejscu od 10 października do 24 listopada 2011 r. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, natomiast partnerem lokalnym Catholic Parish Virgin of Mauretania.

Celem projektu była szeroko rozumiana edukacja zdrowotna w punkcie medycznym Misji Katolickiej w Nouadhibou oraz Satara Dispensary i Centrum dla dzieci niedożywionych w Rosso, poprzez udzielanie porad medycznych oraz wydawanie leków. Jego beneficjentami była rdzenna ludność oraz imigranci przebywający w Mauretanii.

Głównymi elementami projektu była edukacja zdrowotna m.in. na temat takich zagadnień jak mycie rąk i higiena osobista, choroby tropikalne, czy choroby cywilizacyjne, a także przeprowadzanie podstawowych badań wagi, wzrostu, Body Mass Index (BMI), ciśnienia tętniczego krwi, tętna oraz poziomu cukru. Ponadto, dla celów statystycznych zbierane były dane dotyczące wieku, kraju pochodzenia, liczby posiadanych dzieci oraz chorób przewlekłych badanych osób. 

Łącznie w czasie trwania projektu wolontariusze przepracowali ponad 240 godzin. W tym czasie przeszkolono 130 osób z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych oraz 42 osoby z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto, z działań profilaktycznych skorzystały 262 osoby.

W ramach elementu edukacyjnego (inicjatywy edukacji globalnej skierowanej do polskiego społeczeństwa) wolontariusze przygotowali prezentację poświęconą problemom zdrowotnym Mauretanii, która została wykorzystana podczas spotkań z krakowskimi studentami uczelni wyższych oraz na szkoleniach Polskiej Misji Medycznej.