Polska pomoc

Edukacja rozwojowa: szkolenia i wizyta studyjna

Fundacja Edukacja dla Demokracji - zwycięzca konkursu MSZ na realizację zadania „Edukacja rozwojowa - 2007" - zaprasza do udziału w szkoleniach i wizycie studyjnej nt. edukacji rozwojowej. Szkolenia i wizyta studyjna są skierowane do organizacji zainteresowanych działalnością w dziedzinie edukacji rozwojowej i rozważających aplikowanie o dotacje w konkursie „Edukacja Rozwojowa" (bliższe informacje o konkursie na stronie www.edudemo.org.pl, zakładka „Edukacja Globalna"). 

 SZKOLENIA nt. edukacji rozwojowej

Jednodniowe szkolenia będą obejmowały następujące zagadnienia:

 1. Problemy globalne współczesnego świata - wprowadzenie do tematyki
 2. Milenijne Cele Rozwoju - jak zostały ustanowione, czym są, stan realizacji na 2007r.
 3. Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju - czym jest zrównoważony rozwój, założenia Dekady
 4. Metody prowadzenia edukacji rozwojowej, przykłady działań, na co warto zwracać uwagę
 5. Zasady aplikowania w konkursie dotacyjnym „Edukacja Rozwojowa " - terminy, wypełnianie formularza wniosku, metryczki i budżetu
 6. Źródła informacji i materiałów z zakresu edukacji rozwojowej
 7. Czas na indywidualne pytania, konsultacje

Szkolenia poprowadzą Katarzyna Podyma, szefowa Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach oraz Justyna Janiszewska, koordynatorka programu.

Szkolenia odbędą się w godzinach 9:30 - 16:30 w następujących miejscach i terminach:

 • Żory, 4 lipca 2007
 • Wałbrzych, 6 lipca 2007
 • Szczecin, 9 lipca 2007
 • Olsztyn, 11 lipca 2007

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.

Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres justyna@edudemo.org.pl wiadomość zawierającą:

 • Imię i nazwisko uczestnika:
 • Nazwę organizacji zgłaszającej udział:
 • Telefon kontaktowy do uczestnika:
 • Adres e-mail uczestnika:
 • Miasto szkolenia:

W temacie maila prosimy napisać „Szkolenie w [wybrane miasto]". Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie.

Zgłoszone osoby otrzymają pocztą elektroniczną dokładne informacje nt. miejsca przeprowadzenia szkolenia. 

 
 WIZYTA STUDYJNA odbędzie się w dniach 23-24 lipca 2007 r. w Krakowie w siedzibie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu oraz w otwartej w tym roku przez SWM „Afrykańskiej wiosce"

Dwudniowa wizyta będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • 1. Metody prowadzenia edukacji rozwojowej, przykłady działań zrealizowanych przez Salezjański Wolontariat Misyjny oraz wizyta w „Afrykańskiej wiosce"
 • 2. Problemy globalne współczesnego świata - wprowadzenie do tematyki
 • 3. Milenijne Cele Rozwoju - jak zostały ustanowione, czym są, stan realizacji na 2007r.
 • 4. Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju - czym jest zrównoważony rozwój, założenia Dekady
 • 5. Zasady aplikowania w konkursie dotacyjnym „Edukacja Rozwojowa " - terminy, wypełnianie formularza wniosku, metryczki i budżetu
 • 6. Źródła informacji i materiałów z zakresu edukacji rozwojowej
 • 7. Czas na indywidualne pytania, konsultacje

Organizatorzy wizyty pokrywają koszty zakwaterowania (pokoje 2- i 3-osobowe) i wyżywienia podczas wizyty, materiałów szkoleniowych oraz refundują dojazd na podstawie oryginałów biletów kolejowych i autobusowych.

Aby zgłosić uczestnictwo w wizycie studyjnej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres justyna@edudemo.org.pl w terminie do 8 lipca wiadomość zawierającą:

 • Imię i nazwisko uczestnika:
 • Nazwę organizacji zgłaszającej udział:
 • Telefon kontaktowy do uczestnika:
 • Adres e-mail uczestnika:
 • Uzasadnienie zainteresowania organizacji edukacją rozwojową (nie więcej niż 200 słów):

W temacie maila prosimy napisać „Wizyta studyjna". Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie. Liczba uczestników wizyty jest ograniczona. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału prześlemy pocztą elektroniczną do 13 lipca.

Program Edukacji Rozwojowej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl)

w górę

Tagi